Rendőrség

2013. május 1-től módosult a KRESZ

2013.05.27.

2013. május 1-től módosult a KRESZ


A KRESZ módosítása bevezeti a gyermekszállító autóbusz fogalmát, amely nem azonos az iskolabusszal. Amíg az iskolabusz a közoktatási intézmény munkarendjéhez igazodva közlekedik, addig a gyermekszállító autóbusz az iskolabuszon kívül minden olyan nem menetrend szerint közlekedő jármű lehet, amelyen gyermekek és felnőtt kísérőik utaznak, és amelyet előírásszerű „Gyermekszállítás” tábla és „Gyermekszállítás” felirat jelöl.


II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak
Gyermekeket szállító autóbusz: az y) pontba nem tartozó, kizárólag gyermekek, tanulók és felnőtt kísérőjük szállítására igénybe vett - nem menetrend szerint közlekedő - autóbusz, ame-lyet a 20. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a „Gyermekszállítás” táblával, továbbá „Gyermekszállítás” felirattal megjelöltek.
Elsősorban az iskolabuszok nagyobb közlekedés-biztonságát szolgálják a módosult szabályok, de más témában is történt KRESZ finomítás.


Az egyik legfontosabb változás, hogy 2013. május 1-jétől párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton tilos lesz elhaladni a gyermekszállító autóbuszok mellett az utasok be- és kiszállásának ideje alatt. Amennyiben a gyermekszállítást végző autóbusz az úttesten áll, s mindkét oldali irányjelzőit használja, abban az esetben az autóbuszt a gyermekek be- és kiszállásának ideje alatt kikerülni sem szabad.


A szabályozás újdonsága abban áll, hogy az előzőekben ismertetett esetekben korábban az autóbuszok mellett fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel lehetett elhaladni. Május 1-jétől viszont egyértelmű tilalom vonatkozik a gyermekszállítást végző autóbuszok melletti elhaladásra és kikerülésére.


A KRESZ-módosítás további újdonsága, hogy a - Gyermekszállítás - (KRESZ 160/a ábra) táblával kapcsolatban meghatározásra került, hogy az legalább 40x40 cm méretű, fényt kibocsátó vagy megvilágított tábla legyen, amelyet az autóbusz elején és végén kell elhelyezni.


A jövőben a „Gyermekek” (KRESZ 84. ábra) táblával jelölt szakaszokon a tábla alatt kiegészítő táblán feltüntetett távolságon belül legfeljebb 30 km/órás sebességgel közlekedhetnek a gépkocsik.


A közútkezelők a jelzőtáblát alapvetően azokon a helyszíneken helyezik ki, ahol a gyermekek úttestre lépésével fokozottan számolni kell (pl. közoktatási intézmények, óvodák, iskolák környékén).


Az iskolabuszok és a gyermeket szállító autóbuszok a jövőben megállhatnak a menetrend szerinti járatok (autóbuszok, trolibuszok) számára kijelölt autóbuszöblökben is. A megállóhelyről való elindulásukat az autósoknak lassítással, szükség esetén megállással kell segíteniük.
Az iskolabuszok és gyermekeket szállító autóbuszok vezetői ugyanakkor csak abban az esetben indulhatnak el a járművel, ha meggyőződtek annak veszélytelenségétől.

 

2013. május 1-jétől az iskolabusszal csak abban az esetben lehet részt venni a közúti forgalommal, ha a jármű a „Gyermekszállítás” tábla mellett „Gyermekszállítás” felirattal is ellátták. (A korábbi szabályozás szerint az iskolabuszokra csak a táblát kellett felszerelni, a feliratot nem).


A KRESZ módosítása az 1. sz. függelék II. fejezetében bevezeti a gyermekszállító autóbusz fogalmát, amely nem azonos az iskolabusszal. Amíg az iskolabusz a közoktatási intézmény munkarendjéhez igazodva közlekedik, addig a gyermekszállító autóbusz az iskolabuszon kívül minden olyan nem menetrend szerint közlekedő jármű lehet, amelyen gyermekek és felnőtt kísérőik utaznak, és amelyet előírásszerű „Gyermekszállítás” tábla és „Gyermekszállítás” felirat jelöl.

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail:
elbir@bacs.police.hu

www.police.hu/bacs/bunmegelozes

 

>>Az eredeti dokumentum nagy méretben, képekkel megtekinthető ide kattintva!>>

HÁZUNK VÉDELME = NYUGALMUNK VÉDELME

2013.04.29.

ELŐZZÜK MEG A BAJT !
A BŰNCSELEKMÉNYEK TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ!
ENGEDJE MEG, HOGY SEGÍTSÜNK!

 

HÁZUNK VÉDELME = NYUGALMUNK VÉDELME

 

A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik, tehát Ön az első számú felelőse vagyona, értékei védelmének. Öntől függ az, hogy lakása, lakáson kívüli értékei, hétvégi háza mennyire válik betörők célpontjává.


Gondolja át, mit tett eddig ezek védelme érdekében?


Mi az alábbiakat javasoljuk:


1. MAGATARTÁSI ÉS TAKTIKAI VÉDELEM:

 •  A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, amikor otthon tartózkodnak. Minden esetben használják a biztonsági láncot, ugyanis akkor tett meg mindent védelme érdekében, ha a biztonsági láncot is beakasztotta!
 • Lakótársaival gondoskodjon a helyiségek megfelelő zárásáról, az illetéktelenek ott tartozódásának megakadályozásáról. Ebből a szempontból is hasznos a bérházak lépcsőházainak, pincéinek éjjel-nappal való zárása!

 • Végzettségét, címeit ne tüntesse fel névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert ebből vagyoni helyzetére lehet következtetni!
 • Egyedül élő nők -saját biztonságuk érdekében- elég, ha csak vezetéknevüket tüntetik fel!
 • Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót és környékét, hogy nincsenek-e számok, jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál az ajtó réseibe dugva, cellux-csík felragasztva. Ezeket azonnal távolítsa el, mivel az Ön távollétei megfigyelését szolgálják!
 • Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg -pl.: az optikai kitekintő igénybevételével- az Önhöz érkező személy kilétéről!
 • Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, vagy valamilyen apróságot kérnek, ne engedje be őket lakásába. A „hivatalos személyektől” is kérje el igazolványukat!
 • Ha ismeretlen, lakóknak vélt személyeket látnak csomagokkal (doboz, bőrönd, nagytáska, televízió, képek, bútorok, stb.) közlekedni lakóházukban, figyeljék meg, hogy melyik lakásból jöttek ki. Próbálják meg személyleírásukat megjegyezni, az általuk használt jármű típusát, rendszámát írják fel!
 • Nyaralás előtt szóljanak a szomszédjuknak, rokonuknak, hogy meddig lesznek távol, és kérjék meg őket a levélszekrény kiürí-tésére, az újságok, díjbeszedő cédulák bevételére!
 • Távollétük idejére célszerű a csengőt kikapcsolni, hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenőrizhető!
 • Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor nincsenek otthon, de rokonainak, jó szomszédjaiknak mindig hagyják meg elérhetőségüket (cím, telefonszám)!
 • Ne tüntesse fel címét kulcstartóján!
 • Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, villany-óraszekrény stb.)!
 • Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne menjen el hazulról, mert lehet, hogy a bűnözők a lakást betörésre „előkészítették”. Gondoskodjon zárcseréről, de ne hagyja felügyelet nélkül a lakást!
 • Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” segítséget ad pontos lakcímével, autórendszámával a betörőknek!
 • Figyeljen arra, hogy hazaérkezéskor, vagy eltávozáskor ne legyen idegen a lakásajtó közelében!
 • Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan műszaki eszközök is, amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát keltik, pl.: időkapcsolóval ellátott véletlenszerű fény- és hanghatásokat produkáló berendezések!

„KI MINT VESZI ZÁRÁT, ÚGY ALUSSZA ÁLMÁT!”


2. MECHANIKAI VÉDELEM:


A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon át hatol be a lakásba, így a nyílászárók védelme a legfontosabb! Ez persze vonatkozik a pince, a padlás, a kamra és garázs ajtóira, ablakaira egyaránt. Áthatolhatatlan ajtó, ablak még nem készült, amit ember bezárhat, azt ki is tudja nyitni.


De nem mindegy, hogy milyen áron és mennyi idő alatt!

 

A lakások behatolás elleni védelme kettős célt szolgál. Egyrészt jelzi a betörő számára, hogy nem lesz könnyű dolga, tehát megelőzési funkciója van, másrészt feltartja a betörőt, esetenként olyan hosszú időre, ami már elegendő arra, hogy leleplezzék, tetten érjék őt.

 

Milyen követelményeknek feleljenek meg az ajtók:

 • A bejárati ajtó keményfából, vagy fémből készüljön,
 •  az ajtólap legyen tömör, 40-50 mm vastagságú,
 • csak optikai kitekintő legyen rajta (ablak nem indokolt),
 • az ajtólap és a tok záráspontossága ne haladja meg a 2 mm-t,
 • az ajtólap zárását minimum 2 db biztonsági zár biztosítsa, még hatékonyabbak a több ponton záródó ajtózárak, vagy az ún. biztonsági ajtók.
 • az ajtókat kiemelés és feszítés ellen is biztosítani kell,
 • cilinderbetéteket, mágnes betéteket védőpajzzsal kell ellátni, így megakadályozhatjuk azok mechanikai feszítését, törését.


Milyen követelményeknek feleljenek meg az ablakok, kémények, szellőzők:


Biztonságunk érdekében célszerű mechanikai védelemmel ellátni minden olyan nyílást amelynek nagysága akkora, hogy egy vékonyabb testalkatú ember átfér rajta. Egy jól elkészített, szakszerűen beépített rács megfelelő mechanikai védelmet nyújt, de a fémredőnyök, valamint már a modern technika képviseletében a törésgátló fóliák is jó szolgálatot tehetnek. Esztétikai szempontból nem mindenki törekszik lakása berácsoztatására. Nekik ajánljuk az elektronikai eszközök alkalmazását.

 

3. ELEKTRONIKAI VÉDELEM:


Az elektronikai védelem a mechanikai védelem és a személyi őrzés fontos kiegészítője, de kerülhet önállóan is alkalmazásra.
Míg a hívatlan látogató szorgosan keresi záraink kinyitásának módját, fontos, hogy a külvilág tudomására hozzuk: valaki jogtalanul be akar hatolni otthonunkba.
Egyik lehetőség helyi riasztású hang- és fényjelző készülékek felszereltetése, melyekre hívjuk fel a szomszédban lakók figyelmét.
Másik megoldás az ún. távriasztás, távfelügyelet. Ennek lényege, hogy szinte attól a pillanattól kezdve, hogy a betörő „dolgozni” kezd, otthonunktól távolabb, egy erre szakosodott központ észleli az eseményt és ún. kivonuló szolgálatot, „elfogókat” küld a helyszínre.


4. CIVIL SZERVEZŐDÉSEK: Szomszédok Egymásért Mozgalom


A Szomszédok Egymásért Mozgalom (továbbiakban: SZEM) olyan társadalmi bűnmegelőzési program, amelynek célja a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, a biztonságosabb életkörülmények kialakítása.

 

A mozgalom lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre. Felelősséget éreznek saját és mások személye, tárgyi értékei iránt.
A mozgalom biztonságot nyújt az egyénnek, a családnak akkor is, ha bármennyi időre elhagyja otthonát. Nagyobb biztonságot nyújt az otthonlévőknek is, elsősorban a környezet részére adott riasztással. Egy adott közösségi területen kialakított jelzőriasztó rendszer szükség esetén történő működtetése az azonnali segítségnyújtást biztosítja.


SZEM előnyei:

 • csökkenti a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körülményeket,
 • a kialakított kölcsönös együttműködés, a folyamatos párbeszéd erősíti a közösségi szellemet, így mindenki hozzájárulhat a saját és mások tulajdonának védelméhez,
 • a mozgalomban résztvevők az általuk észlelt gyanús személyekről és tevékenységekről tájékoztatják azokat az „aktivistákat”, együttműködő embereket, akik a rendőrséggel, polgárőrökkel stb., közvetlenül tartják a kapcsolatot,
 • általános segítségnyújtás ad.
  A szerveződési forma lehet informális (nem hoz létre önálló jogi személyiséggel bíró egyesületet), vagy formális (egyesület létrehozása, mely törvényileg szabályozott).


5. MI A TEENDŐ BAJ ESETÉN?


Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, ne menjen be a lakásba!


Ennek két oka is van:

 • A betörő még mindig a lakásban lehet és nem kizárt, hogy menekülése érdekében Önnel szemben fizikai erőszakot fog alkalmazni.
 • Ha nem megy be a lakásba, akkor a betörő által hátrahagyott nyomokat nem változtatja meg, így megkönnyíti a rendőrség szakembereinek munkáját.


Értesítse a rendőrséget (A lehető legrövidebb időn belül!)
Ha mód van rá, a szomszédokkal együtt tartsa szemmel lakását, hogy az esetlegesen ott tartózkodó betörő ne tudjon észrevétlenül távozni!

 • Ha a rendőrség kiérkezése előtt a betörő mégis megpróbálna elmenekülni, lehetőség szerint –saját biztonságuk maximális figyelembevétele mellett– akadályozzák meg azt!
 • Ha ez nem oldható meg, vagy nem jár sikerrel, alaposan figyeljék meg az illető személyt és ruházatát, az általa használt jármű ismertetőjegyeit, menekülési útvonalát.

A témával kapcsolatban felmerült kérdéseikre a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályán, illetve lakóhelye szerinti rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársától kaphatnak választ.

 

ELŐZZÜK MEG A BAJT !
A BŰNCSELEKMÉNYEK TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ!
ENGEDJE MEG, HOGY SEGÍTSÜNK!

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu

www.police.hu/bacs/bunmegelozes

 

>>Az ELBIR hírlevél megtekinthető nagyobb méretben, képekkel ide kattintva!>>

BIZTONSÁGI TIPPEK A MOTOROSSZEZONRA!

2013.04.29.

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS?
NE FELEDKEZZEN MEG AZ AUTÓJÁRÓL SEM!


A téli hideg, a hó, a só, valamint a váltakozó fagyás és olvadás komolyan próbára teszi az autók alkatrészeit. Az autó rendszeres karbantartásával – most éppen a tavaszi ellenőrzésekkel – azonban nemcsak a javítási költségek okozta fejfájástól szabadulhat meg, hanem minimális időráfordítással az autó életét is meghosszabbíthatja.


Gumicsere és abroncsnyomás-ellenőrzés
Tavasszal az első és legfontosabb az abroncsok cseréje, azonban mielőtt a téli gumiabroncsot nyárira cserélné, mindenképpen érdemes ellenőrizni a felszerelendő abroncsban lévő nyomást. Egy lapos kerék akár 3,3 százalékkal is megnövelheti az üzemanyagfogyasztást, ráadásul a gumiabroncs is gyorsabban használódik el. Emellett ne feledkezzen mag az autó alapos tisztításáról sem, hiszen a közúton használt só komoly károkat, akár rozsdásodást is okozhat az autó karosszériáján.Lásson tisztán!
A tavasz beköszöntével fel kell mérni, milyen kárt tettek a téli fagyok a szélvédőmosó lapátokban. A gumiélek gyakran berepedeznek, megkeményednek, a csere pedig igencsak kifizetődik a tavaszi esők idején. Ne felejtse el azt sem, hogy a fagyok elmúltával már nincs szükség a téli fagyálló ablakmosó folyadékra! A nyári folyadék zsíroldó és bogároldó adaléktartalmának köszönhetően gyorsan feloldja és eltávolítja a szélvédőre tapadt rovar,- olaj,- szilikon,- és egyéb szennyeződéseket, ezáltal megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a közlekedést.


Olajszint ellenőrzés – hogy a közlekedés olajozottan menjen!
A rendszeres motorolajszint-ellenőrzésről a tavaszi átállásnál sem szabad megfeledkezni. Azoknál a gépkocsiknál, amelyek nem rendelkeznek elektronikus motorolajszint-ellenőrző berendezéssel, javasolt az olajszint-ellenőrzést 2000 kilométerenként vagy háromhavonta elvégezni.
A motorolaj rendkívül fontos szerepet játszik a járművek teljesítményében és üzemanyag-fogyasztásában. A rendszeresen alacsony olajtöltettel járó motorok élettartama jelentősen csökkenhet, anélkül, hogy erről a vezetőnek tudomása lenne.


Hűtőfolyadék-csere – a motor egészségéért
A gumiabroncsok cseréje mellett tavasszal a járműben lévő hűtőfolyadék szintjét is ellenőrizni kell. Nyáron is szükség van a jó minőségű hűtőfolyadékra, mely védelmet nyújt a túlhevülés, kavitáció (Az a jelenség, amikor a nagy nyomáskülönbség hatására a folyadékban buborékok jönnek létre, majd pukkannak ki.) és korrózió ellen, valamint biztosítja a motor megfelelő hőháztartását és a vízpumpa kenését. Kisdeák Lajos, a MOL-LUB Kft. kenéstechnikai szolgáltatás vezetője elmondta, hogy a hűtőfolyadékok csereperiódusa a gyártmánytól függő-en 1-6 év között változik, de hat évnél idősebb autók esetén a hűtőfolyadékot már három-négy évente javasolt lecserélni.


Forrás: MOL-Hírek

 

BIZTONSÁGI TIPPEK A MOTOROSSZEZONRA!


Az idő javulásával a gondos motorosok szép sorban veszik le a bakról szeretett gépeiket – amelyek addig téli álmukat aludták -, és kezdik el használni. Nem árt azonban a pár hónapos kényszerpihenő végén, ha pár dolgot ellenőrzünk motorunkon, s mi magunk is újra felkészülünk a motorozásra.


Indulás előtt
A téli pihenőre eltett motor esetében gazdája már megszokott rituálé szerint veszi elő kedvencét a jó idő érkeztével, ám nem árt odafigyelni arra, hogy ez a szakértők által javasolt ellenőrzésékkel is kiegészüljön. A használaton kívüli motoroknál a bakról való levétel előtt ajánlatos a rugóstagokat és a teleszkópokat lassan újra megmozgatni és portalanítani, illetve valami kenőanyaggal felfrissíteni a száraz részeket. A hosszabb állás után fokozatosan újra be kell járatni a fékeket, és a motor akkumulátorára is ráférhet egy feltöltés, de legalábbis egy töltés-ellenőrzés, hogy lássuk, megfelelően el tudja-e látni a funkcióját. Ha mindezen túlesett a használó, jöhet a motor, és sort keríthetünk az olajcserére, amit vagy a téli pihentetés előtt, vagy az után erősen ajánlott elvégezni. Aki biztosra akar menni, szakszervizben is ellenőriztetheti motorját. Ezen felül természetesen a hűtési rendszert, az elektromos berendezéseket, a világítást és a gumikat is szükséges átnézni, ha nem szeretnénk váratlan meglepetést szerezni magunknak. A biztos felkészítés nagyon fontos, mert védi a motorost és garancia arra, hogy kétkerekűnk a legjobbat nyújtja majd az utakon.


Készítsük fel magunka is!
Amikor már motorunkat előkészítettük a használatra, nem árt önmagunkkal is ugyanezt tenni. Pár hónapos kihagyás után még az edzett, több éve motorozóknak is el-eltompulhatnak a reflexei, így azokat szintén be kell járatni. Ennek legmegfelelőbb módja, ha kezdeti időben óvatosan használjuk motorunkat addig, amíg nem kerülünk újra edzett állapotba. A körültekintő motorozás a körülöttünk közlekedők miatt is fontos, hiszen jó pár hónapig az autósok sem láttak motorosokat, így nekik is újra meg kell szokni a jelenlétüket az utakon.
Még az első út előtt fontos ellenőrizni a meglévő biztonsági felszereléseinket, és ha van valamelyik rászorul közülük, ne mulasszuk el cserélni!
A bukósisak esetében a sértetlen és rendszeresen tisztított, karbantartott sisak meghálálja a gondos kezeket, ám egy esetleges baleset után mindenképpen szükséges ellenőrizni, hogy megfelelően el tudja-e még látni a védelmünket. Hasonló gondoskodásra van szükség a védőkabát és – nadrág, a motoros lábbelik, illetve a kesztyűk és különböző protektorok esetében is.


Végre újra nyeregben
Ha minden ponton túljutottunk, és újra nyeregbe pattanhatunk, még a rutinos motorosoknak is megéri elgondolkodniuk, hogy egy rövidebb motoros vezetéstechnikai képzéssel felfrissítsék tudásukat. A megfelelően elsajátított kezelési vagy fékezési technikák életet menthetnek, nem utolsósorban motorunkat is megvédhetik a nagyobb sérülésektől.
Ezen felül már csak a saját koncentráltságunkat kell megőrizni, azaz figyelni motorozás közben önmagunkra és az útra – régi, banálisnak tűnő, mégis jó tanács: mindig nézzünk arra, amerre megyünk vagy menni akarunk, illetve a minket körülvevő forgalomra. Ha előrelátóak vagyunk, és nem „nyomjuk neki” feleslegesen, akkor felkészültebben érhet minket egy-egy veszélyhelyzet, amire reagálni is jobban tudunk majd.


Forrás: MOL-Hírek

 BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu

www.police.hu/bacs/bunmegelozes

 

>>Az ELBIR hírlevél megtekinthető nagyobb méretben, képekkel ide kattintva!>>

Vigyázat! Besurranó tolvajok!

2013.04.29.

Vigyázat! Besurranó tolvajok!


A kellemes, tavaszias idő beköszöntével minden évben megfigyelhető, hogy megnő a besurranásos lopások száma. A hosszú téli napok után örömmel engedjük be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, s utána a jól megérdemelt pihenést egy fa árnyékában. Szívesen beszélgetünk szomszédainkkal, barátainkkal a jó levegőn. Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, érdemes az alábbi bűnmegelőzési szabályokat betartani.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót! Miközben a szobában tévézünk, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében található értékeinket. A zsákmány többnyire táska személyes iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza a kárt és a bosszúságot.


• Előfordult, hogy amíg a tulajdonos a lakása előtt dohányozott, a tettes észrevétlenül bejutott az előszobába és a fogason lógó kabát zsebéből tulajdonított el egy pénztárcát. Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár szót, akkor is mindig zárjuk be az ajtót!
• A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk ablakait, ha nem tartózkodunk a szobában! Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is van a szobában és viszi, amit értékesnek talál. Ugyanez igaz a függőfolyosóra nyíló ablakok esetében is.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető, hogy a kerti munka hevében fel sem tűnik a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg a kert hátsó végében dolgozunk, vagy esetleg csak kint pihenünk, a nyitva hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.
Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt. Könnyelműségünkkel ne segítsük hozzá az elkövetőket a könnyű zsákmányhoz! Egy kis odafigyeléssel óvjuk magunkat az áldozattá válás bosszúságától!
Az egymásra való odafigyelést, az intézkedő hatóságok felé a gyors és pontos jelzésadást továbbra is kérjük Önöktől. Ne fordítson hátat, ha bűncselekményt látnak, forduljanak bizalommal a rendőrséghez!

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu

www.police.hu/bacs/bunmegelozes

 

>>Az ELBIR hírlevél megtekinthető nagyobb méretben, képekkel ide kattintva!>>

Közeleg a Húsvét! A bűnözők is készülnek, de Önök ne legyenek felkészületlenek!

2013.03.27.

Közeleg a Húsvét!
A bűnözők is készülnek, de Önök ne legyenek felkészületlenek
!


Az elmúlt évek során, Magyarországon átalakultak a Húsvéti szokások. Az ünnep miatt nagyobb bevásárlásra indulnak az emberek, sokan családi kirándulással köti össze a szabadnapokat. Ezekhez a változásokhoz a bűnözői szokások is igazodtak, a bevásárlás során figyelmetlenül tartott pénztárcák, az üzletközpontok zsúfolt parkolóiban álló gépkocsik, az üresen maradt lakások kerültek a bűnözők célkeresztjébe.
Annak érdekében, hogy az ünnep valóban ünnep legyen, azt ne árnyékolja be bűncselekmény, rendőrségi feljelentés, … fogadják meg a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tanácsait, melyek az alábbiak:


Bevásárlás során pénzüket úgy helyezzék el, hogy lehetőleg avatatlan szemek ne lássák. Ha mégis, akkor legyen mindig a szemük előtt, vagy közvetlenül a kezüknél. Érezzék, lássák pénzüket, pénztárcájukat. Ha lehet, ne egyedül vásároljanak. Tervezzék meg még otthon, hogy milyen összegért fognak vásárolni, és csak a szükséges pénzt vigyék magukkal. Amennyiben a lehetőségük megengedi a nagyobb bevásárló központokban fizessenek hitelkártyával!


 • Már jól ismerjük a zsebtolvajok lökdösődős, eltakarós módszereit, ezért ne essenek bele ósdi, elavult csapdáikba.
 • A bevásárlások során szinte elengedhetetlen eszköz a gépkocsi használata. Ennek kapcsán mindig gondoljanak arra, hogy a gépkocsiban hagyott - akár egy üres - táska miatt is feltörhetik azt.
 • Tudjuk jól, hogy a gépkocsit nem tudja mindenki biztonságosan tárolni, őrizni. Egy kis odafigyeléssel azonban megelőzhetik a gépkocsijuk rongálásos feltörését oly módon, hogy abban semmilyen értéket nem hagynak.

Ne adjanak esélyt a tolvajoknak!
Vigyázzanak, figyeljenek magukra és embertársaikra!

 

Hitelkártyánkat is veszély fenyegetheti!

A pénzkiadó automaták, a hitelkártyák használata teljesen részévé vált életünknek, a vásárlási szokásainknak! Sajnos ezt a változást a bűnözők is követik, igyekeznek bankkártyánkat, PIN kódunkat megszerezni.
Megelőzhető az ilyen bűncselekmény-fajta elkövetése is.

 • Ne éjjel vegyenek fel pénzt az automatákból!
 • Ne egyedül tegyék ezt, csak ha mindenképpen szükséges!
 • Napközben vegyenek fel pénzt, úgy, hogy az automata mellett senki se tartózkodjon, inkább várjanak egy kicsit. Ez azért is fontos, hogy a kódszámot illetéktelen személy ne lássa meg.

Előzzük meg a lakásbetöréseket!

A húsvéti ünnepekhez kapcsolódó kirándulások következtében a megszokott mértéken felüli időtartamban maradnak őrizetlenül otthonok. A lakásbetörések magas száma indokolja, hogy a lakást, családi házat ne hagyják őrizetlenül, felügyelet nélkül.
Több olyan " apró " lehetőség is van, amellyel érdemes élni:

 • Kérjék meg a szomszédaikat, hogy figyeljenek otthonukra.
 • Hagyják bekapcsolva a rádiót, vagy a televíziót, azt a látszatot keltve, mintha lenne otthon valaki, vagy csak " elszaladtak a közelbe ".
 • Legalább egy helyiségben hagyják égve a villanyt, mert ez is azt a látszatot kelti, hogy van otthon valaki.
 • Természetesen, ha rendelkeznek jelző- és riasztó-rendszerrel, úgy azt még kis időre is kapcsolják be. Ellenőrizzék annak működését.

Figyeljenek értékeikre!
Ne bűncselekmény miatt maradjon emlékezetes ez a Húsvét!

  >>A teljes bűnmegelőzési hírlevelet elolvashatja ide kattintva!>>

 

Forrás: BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail:
elbir@bacs.police.hu
 

Húsvét – fokozott rendőri ellenőrzés

2013.03.27.

Húsvét – fokozott rendőri ellenőrzés


 
Magyarországon a húsvéti hosszú hétvége az átlagosnál jóval nagyobb veszélyt rejt a közlekedők részére. Ezekben a napokban a közúti forgalom sűrűsége a többszörösére nő, s a veszély még tovább fokozódik, amennyiben a megszokottnál lassúbb haladást lehetővé tévő zsúfolt utakon egyes járművezetők elveszítik türelmüket. A meggondolatlan és felelőtlen kockázatvállalás sajnos gyakran vezet közlekedési balesethez, amelynek a kimenetele előre soha nem jósolható meg. Súlyos sérülés, vagy közúti tragédia már alacsony haladási sebesség mellett is megtörténhet.


  A húsvéti közlekedésnek ugyanakkor van egy másik, „speciális” veszélyforrása, az ittas járművezetések magas száma. A tradicionális locsolkodási események mellett a rokoni és baráti találkozók gyakran járnak együtt szeszesital fogyasztással. Ennek hatása sajnos a közúti közlekedésre is kiterjed, ugyanis ilyenkor az átlagosnál is több azoknak a gépjárművezetőknek a száma, akik felelőtlenségből, vagy tévhitből szeszesital fogyasztást követően járművet vezetnek.


  Az ittas vezetés napjaink egyik legnagyobb közlekedésbiztonsági problémája, melyet úgy is emlegetnek, hogy „a közutak második legfőbb gyilkosa”. Az ittas vezetés veszélyességét tovább fokozza, hogy az ittas vezetők többsége általában a megengedett sebességet is túllépi.


 Szakértői becslések szerint az EU útjain közlekedő járművezetők mintegy 2-3 %-a ittasan vesz részt a közúti forgalomban, s a közlekedési balesetben életüket vesztett járművezetők halálát 30-40 %-ban az alkoholos befolyásoltság okozza. Az ittas vezetés visszaszorításával a közúti tragédiák kb. 25 %-a lenne megelőzhető, ami évente mintegy 9-10 000 ember életének megmentését jelentené a közösség tagállamaiban.


  Az ittas járművezetés Magyarországon is egyike a prioritást élvező közlekedésbiztonsági feladatoknak. Az elmúlt években a közlekedők már megszokhatták, hogy Húsvét idején a közutak mentén több rendőrt lehet látni. Így lesz ez idén is, hiszen 2013. március 25-étől kezdődően a Rendőrség az ország teljes területén fokozott közúti ellenőrzéseket tart.


  Az ellenőrzések a közúti forgalom segítése mellett alapvetően az ittas járművezetők kiszűrésére irányulnak. A helyenként demonstratív jellegű rendőri közterületi jelenlét alapvető célja nem más, mint a közlekedés biztonságának, valamint a közlekedők biztonságérzetének növelése. Az ellenőrzés során az ittas vezetés mellett a rendőrök a passzív biztonsági eszközök használatát is ellenőrzik.

 

  Az ittas járművezetők kiszűrésére a rendőrség első sorban a rendszeresített légalkohol mérő eszközöket alkalmazza. Tekintettel arra, hogy az ittas gépjárművezetők általában kerülik a főútvonalakat, ill. a gyorsforgalmi utakat, s inkább többnyire a „kertek alatt” közlekednek, így a rendőri ellenőrzések a mellékútvonalakra is kiterjednek. Az ellenőrzések a kétkerekű járművek vezetőit is érintik, hiszen a kerékpárosok és segédmotor kerékpárosok körében az ittas vezetők aránya különösen magas.


 Kérjük a járművezetőket, hogy a húsvéti ünnepek során tanúsítsanak önmérsékletet, s szeszesital fogyasztását követően soha ne vegyenek részt a közúti forgalomban. A csoportok részére megoldásként ajánljuk, hogy jelöljenek ki maguk közül egy olyan járművezetőt, aki nem fogyaszt alkoholt, s épségben szállítja az adott helyszínekre, majd azt követően haza a társaság tagjait. Aki nem kerülheti el a szeszesital fogyasztást, az szerezzen be légalkoholmérő készüléket, már 5000 forinttól kaphatók elektronikai áruházakban, és csak akkor induljanak el, ha az alkohol hatása a készülék szerint is elmúlt. A nagyobb forgalomból adódó esetleges forgalomlassulások, torlódások esetén pedig legyenek türelmesek, s már előre számítsanak hosszabb utazási időre.


 Végezetül egy jó tanács! A kialakult tévhitekkel ellentétben már egy pohár szeszesital fogyasztás is számít, ugyanis az alkohol kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki (észlelési idő növekedése, reflexek tompulása, szemmozgató izmok lassulása stb.), melyek a biztonságos közlekedéssel nem egyeztethetők össze.

  >>A teljes bűnmegelőzési hírlevelet elolvashatja ide kattintva!>>

 

Forrás: BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
K E C S K E M É T
6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail:
elbir@bacs.police.hu

5 6 7 8 9 10 11

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem