Rendőrség

ELBIR: Tíz tipp a biztonságos online bankoláshoz

2016.11.10.

ELBIR: Tíz tipp a biztonságos online bankoláshoz

 

Forrás:
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály
Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
Telefon: +3676/513-300/3027
Mobil: +3620/560-5146
Email: elbir@bacs.police.hu

ELBIR: A gyerekek gyászáról

2016.11.10.

ELBIR: A gyerekek gyászáról

 

Forrás:
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
Telefon: +3676/513-300/3027
Mobil: +3620/560-5146
Email: elbir@bacs.police.hu

ELBIR hírlevél: Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

2016.11.10.

 ELBIR hírlevél: Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés

Forrás:

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
Telefon: +3676/513-300/3027
Mobil: +3620/560-5146
Email: elbir@bacs.police.hu

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére

2016.10.19.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére

 

 

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.


A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.


A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.


Illetmény:

- a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 150 000 Ft/hó munkabér,
- a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300 Ft/hó alapilletmény,
Egyéb pótlékok:
a) az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5796 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,
b) éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,
c) készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,
- teljesítményjuttatás – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos mértékben (a 2016. évben a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg bruttó 140 000 Ft),
- a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.


Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

Illetményen kívüli juttatások:

- cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
- lakhatási támogatás:
a) lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,
b) lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,
c) szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,
- természetbeni ellátások (a rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),
- évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),
- munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),
- egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),
- belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,
- kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,
- támogatások:
a) üdülési támogatás,
b) családalapítási támogatás,
c) illetményelőleg,
d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,
- szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,
- egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),
- folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),
- rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,
- hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.


Kihelyezett szolgálatellátás során térítésmentes étkezés és szállás biztosított.
Munkavégzés helye:

- a képzés időtartama alatt a jelentkezők létszámától függően, a leendő szolgálati hely körzetében kijelölésre kerülő képzési helyszíneken,
- a sikeres záróvizsgát követően a Készenléti Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori, debreceni, orosházi, szegedi, kiskunhalasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi, győri székhelyű osztályainál.

Felvételi követelmények:

- betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
- állandó belföldi lakóhely,
- érettségi bizonyítvány,
- büntetlen előélet,
- fizikai alkalmasság,
- pszichológiai alkalmasság,
- egészségügyi alkalmasság,
- pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
- kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.


Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- gépjárművezetői engedély megléte,
- angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,
- harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények.


A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A képzések – több helyszínen – várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a későbbiekben a jelentkezők létszámától függően folyamatosan.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

‒ a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
‒ a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),
‒ a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
‒ az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.


A pályázatot elektronikus úton a
hatarvadasz@orfk.police.hu címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá: „Határvadász”.


A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80-203-983 ingyenesen hívható telefonszámon munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között, valamint elektronikus úton a
hatarvadasz@orfk.police.hu e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és a rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és Twitter (www.twitter.com/police_HU) oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-4548 és a 06-70/642-4549 telefonszámokon kérhető.
A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

Forrás: police.hu

>>A határvadász pályázati felhívás megtekinthető letölthető nagyobb méretben ide kattintva.>>

 

ELBIR: Rendőrsegi ajánlás a mikrocenzus időszakára

2016.09.30.

Rendőrségi ajánlás a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára


A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor.
Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a mintába került lakásokban lakóknak kötelező válaszolni az alapkérdőívekre, amelyek a lakás és a személyi kérdőív. A mikrocenzus alapkérdőíveihez kiegészítő felvételek kapcsolódnak a következő témákban: a társadalom rétegződése, a foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségproblémából fakadó akadályozottság, valamint a nemzetközi vándorlás.
A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül önállóan lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.

Internetes önkitöltési időszak: 2016. október 1–9.

Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.

 

Miről ismerhető fel a számlálóbiztos?

Magyarország területén 2016. október 10. és november 08. közötti időben a mintába került címeket számlálóbiztos keresi fel.
A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a neve és az azonosítószáma.

 

 

A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.


Az számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal

06-80-200-014

ingyenesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik le!

További információ található a mikrocenzusról az alábbi oldalon:
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/

 

Kérjük minden esetben győződjön meg a számlálóbiztos személyazonosságáról!


Óvakodjunk a trükkös csalóktól


A bűnözők ebben az időszakban sem pihennek, kihasználhatják ezt a lehetőséget arra, hogy törvénytelen úton pénzhez, értékekhez jussanak. Módszerük lehet például, hogy számlálóbiztosnak kiadva magukat kihasználják az emberek jóhiszeműségét, gyanakvásának hiányát, és figyelmüket elterelve, otthonaikba könnyű szerrel bejutva tőlük különböző értékeket (pl.: ékszereket, készpénzt) tulajdoníthatnak el.
Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét legtöbbször csak később észlelik a sértettek. Előfordulhat viszont, hogy a kiszemelt áldozat már azonnal észleli a lopást, de


FELHÍVJUK A FIGYELMET,


hogy ellenállni csak az adott helyzet mérlegelésével szabad, mert az addig „csak” megtévesztésre, figyelemelterelésre koncentráló elkövető a zsákmány megszerzése érdekében, akár a testi épséget veszélyeztető magatartást is tanúsíthat, erőszakot alkalmazhat. Célszerű mások (szomszédok, járókelők) segítségét kérni.


Mi jellemző a trükkösen elkövetett lopásra, illetve csalásra?


Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, határozott fellépésükkel beférkőzhetnek az emberek bizalmába. Sokféle hihető, életszerű történetbe, legendákba szövik bele a valójában megtévesztő és mindig haszonszerzésre irányuló mondandójukat.

A népesség-összeírás során „hivatalos személy”-nek kiadva magukat járhatnak házról házra, majd miután bebocsátást nyernek a lakásba vagy házba, az alkalmas pillanatban elemelhetik az értékeket.


Bárhol felbukkanhatnak az ország területén!


A bűnelkövetők feladatmegosztása kifinomult, modern hírközlési eszközökkel kommunikálnak, és sorozatban követhetnek el hasonló bűncselekményeket.
Kérjük, hogy bűncselekmény esetén a későbbi felderítés érdekében a lehető legtöbb adatot adják számunkra az elkövetőkről, az általuk használt gépjárműről.


Az internet veszélyei


Az internetes önkitöltésre 2016. október 1-9. között kerül sor. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mikrocenzus kérdőívek online kitöltése csak a
www.mikrocenzus.hu oldalon, kizárólag a háztartás címére levélben kézbesített egyedi „azonosító” és „jelszó” segítségével történhet.

A kérdőívek nem kérdeznek nevet, készpénz vagy banki megtakarításra vonatkozó adatokat.

 

Hogyan előzhetjük meg a bajt?


Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csalás áldozatává, készüljenek fel a számlálóbiztosok fogadására, akiknek érkezéséről a címen hagyott értesítőn megadott elérhetőségen is tájékozódhatnak.

A mikrocenzus során a személyes okirataikat a számlálóbiztosok nem kérhetik el, ők viszont hitelt érdemlően, okmányaikkal tudják magukat igazolni.


Ha idegent engednek be otthonukba, soha ne hagyják felügyelet nélkül!


A számlálóbiztosok érkezése kiszámítható, de mint arra felhívtuk a figyelmet, ebben az időszakban megjelenhetnek a trükkös csalók is.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében értékeit (ékszerek, készpénz, takarékbetétkönyv, bankkártya, stb.) kezelje a személyes okmányaitól (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya, stb.) külön.


Mi a teendő a bajban?


Azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható
107-es, vagy a 112-es segélyhívó számokon, vagy korábbi bűncselekményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a rendőrség által működtetett Telefontanú ingyenes számát is: 06-80-555-111.

 

>>A hírlevél megtekinthető nagyobb méretben ide kattintva.>>

 

Forrás:

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság
Bűnmegelőzési Osztály

Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
Telefon: +3676/513-300/3027
Mobil: +3620/560-5146
Email: elbir@bacs.police.hu

ELBIR: Telefonos Csalások

2016.09.11.

ELBIR: Telefonos Csalások

 

Forrás: BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY K E C S K E M É T

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu

4 5 6 7 8 9 10

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, vagy ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.
Az adatkezelési tájékoztató ide kattintva tekinthető meg!

Engedélyezem