Felhívások, tájékoztatások

Felhívások, tájékoztatások

Felhívás: Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása

2019.04.15.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása

 

» Tovább

Hirdetmény: Ebzárlat

2019.03.27.

Hirdetmény: Ebzárlat

 

 

» Tovább

H I R D E T M É N Y a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

2019.03.25.

H I R D E T M É N Y

a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

 

>>A hirdetmény elolvasható, letölthető ide kattitnva.>> 

» Tovább

Felhívás: Neumann János Kollégium

2019.03.11.

Neumann János Kollégium - felhívás

 

A lakiteleki Népfőiskola és a Nemzeti Művelődési Intézet 2019 április végén szakmai képzést indít Neumann János Kollégium elnevezéssel. A kollégium célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek Neumann János tudományos életművével, illetve olyan fejlesztésekről és kutatásokról értekezzenek, amelyek meghatározzák a világ következő 5-10 évének alakulását. Fontos hogy, a digitális jövőkép kérdéseire, helyi és nemzeti szintű válaszokat találjunk.

 

A kollégium ideje alatt a felvételt nyert hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek egy interaktív kiállítóház megtervezésében és létrehozásában.

 

A kollégiumba olyan 18-35 év közötti egyetemisták, főiskolások, fiatal gazdák, vállalkozók, valamint az informatika, szociológia, közösségszervezés, vidékfejlesztés területén tanuló vagy dolgozó fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek az informatika, robotika és annak jövője iránt.

 

A képzés tematikája:


Neumann János életműve * értékalapú gondolkodás * komplexitás, rendszerszemlélet (szemléletformálás) * térinformatika, tervezés időben és térben * hálózatok, hálózatfejlesztés * fejlesztéspolitikai koncepciók * kulturális alapú gazdaságfejlesztés * tematikus kutatási eredmények elemzése, feldolgozása * infokommunikációs technológiák * kreatív ipar, kreatív gazdaság * K+F a vállalati szektorban, egyetemeken * az elkövetkezendő 5-10 év technológiai fejlődése * kiemelkedő magyar eredmények a tudomány és a technológia területén * 4. Ipari forradalom lehetőségei és veszélyei * robotika * 3D nyomtatás * 5G, IoT és AI * Nanotechnológia * Csillagászat

A képzés ütemezése:

 

2019 áprilisa és 2020 decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a lakiteleki Népfőiskolán. A szállás, étkezés és az előadások támogatóinknak köszönhetően díjmentesek, csak a regisztrációs díjat kell megfizetni, melynek összege 5.000 Ft/alkalom.
Ezen felül 2019 júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére.


Részvétel, jelentkezés:

 

Jelentkezés és további információ:

https://goo.gl/forms/nJmvecJ3WrC2cggW2
Jelentkezés a megadott linken a fényképes önéletrajz, valamint a motivációs levél megküldésével a
neumannkollegium@gmail.com e-mail címre.
Határidő: 2019. március 25. (hétfő)
Kérjük, amennyiben rendelkezik témavezetői vagy munkahelyi vezetői ajánlással, azt is küldje meg!

 

Lakitelek, 2019. március 1.

 

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyűlés alelnöke, a képzés védnöke

Kárpáti Árpád
a Nemzeti Művelődési Intéze kiemelt programok igazgatója

Bosnyák Dániel
a lakiteleki Népfőiskola munkatársa

 

» Tovább

Felhívás: László Gyula Kollégium

2019.03.11.

László Gyula Kollégium

 

A lakiteleki Népfőiskola László Gyula Kollégium elnevezéssel 2019 áprilisában szakirányú képzést indít, amelynek fő célja a magyar őstörténet és honfoglalás kori időszak régészeti, természettudományi, néprajzi, történeti, nyelvi és kulturális ismereteinek bemutatása László Gyula régészprofesszor tudós munkásságának hagyományait követve. Ezzel kívánjuk a jövő kutatóit ösztönözni a kreatív, ám ugyanakkor felelős és mértékadó gondolkodásra, a régmúlt komplex szemléletére, a tudományközi együttműködés iránti fogékonyságra.

 

Célcsoport: Olyan, 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek a Kárpát-medence területéről, akik jelenlegi vagy későbbi tanulmányaik, valamint munkájuk kapcsán szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a magyar őstörténetről.

 

A képzés formája és az előadók: A kollégium hallgatói részt vehetnek olyan történeti, régészeti, antropológiai, archeogenetikai, nyelvészeti és néprajztudományi előadásokon, ahol a szakma neves képviselői előadásaikkal, szakmai tapasztalataik és kutatási eredményeik bemutatásával, régészeti terepmunkával segítik őket a magyarság korai történetének mélyebb megismerésében. A kollégium hallgatói lehetőséget kapnak, hogy munkacsoportokban tevékenykedve, a megszerzett elméleti tudást a gyakorlati képességekkel ötvözve elsajátítsák a területtel összefüggő korszerű ismereteket, őstörténet-kutatási módszereket.

 

A képzés időtartama: 2019 áprilisa és 2020 decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a lakiteleki Népfőiskolán. Ezen felül 2019 júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére.

 

A képzés tematikája:

 • A népvándorlás kori és honfoglalás kori Kárpát-medence története, régészete;
 • A Kárpát-medence és a sztyeppe kapcsolatának történeti és régészeti vetületei;
 • A népvándorlás kori és honfoglalás kori Kárpát-medence embertani és genetikai jellemzői, kitekintéssel az eurázsiai területekre;
 • A magyar monda- és hagyományvilág eurázsiai kapcsolatrendszere;
 • Közép-ázsiai nyelvek és kultúrák;
 • A magyar őstörténet XIX-XX. századi kutatástörténete és helye a közművelődésben.

A képzés sajátossága és célja: A kollégium tagjai egyedülálló, korszerű elméleti és gyakorlati tudásanyagra tehetnek szert a magyar őstörténet kutatásában. A kollégium által biztosított tudás lehetőséget teremt arra, hogy a tagok a jövőben sikeres szakmai munkát végezzenek a tudományág területén.

 

Jelentkezés és további információ:
Jelentkezés a kitöltött jelentkezési lappal és annak csatolt mellékleteivel 2019. március 25-ig a csingerandrea@nepfolakitelek.hu e-mail címen.

 

Lakitelek, 2019. február 25.

 

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyűlés alelnöke
a képzés védnöke, felelőse

» Tovább

Felhívás: Kína Kollégium

2019.03.11.

Kína Kollégium

 

A Lakitelek Népfőiskola Kína Kollégium néven 2019 áprilisában szakirányú képzést indít, amelynek fő célja a kormányzati célrendszerben, mint a keleti-nyitás stratégiájának meghatározó államával, központi helyet elfoglaló Kínával összefüggő külpolitikai irányvonal sajátosságainak, valamint az ázsiai állammal összefüggő komplex ismeretek bemutatása.

 

Célcsoport: Olyan 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek, akik jelenlegi, vagy későbbi tanulmányaik, valamint munkájuk kapcsán szeretnének mélyebb ismereteket szerezni Kínáról, vagy akik tudásuk szélesítése okán érdeklődnek az ázsiai nagyhatalommal kapcsolatos ismeretek iránt.

 

A képzés formája és az előadók: A kollégium hallgatói részt vehetnek a keleti-nyitás politikája, valamint a Kínával kapcsolatos tudományok és a sinológia neves szakértői és ismerői, valamint a kormányzati szakemberek és diplomaták által tartott előadásokon. A kollégium hallgatói lehetőséget kapnak, hogy munkacsoportokban tevékenykedve a megszerzett elméleti tudást a mélységi gyakorlati képességekkel ötvözve elsajátítsák a területtel összefüggő lényegi ismereteket.

 

A képzés időtartama: 2019 áprilisa és 2020 decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a Lakitelek Népfőiskolán, melynek költsége 5.000 Ft/alkalom.
Ezen felül 2019 júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére.

A képzés tematikája:

 • A párhuzamban élő múlt, jelen és jövő – a tradíciók és a modern Kína.
 • A Kínai történelem sajátosságai – a periodikus kínai történelem a nyitás és elzárkózás kontextusában.
 • Kína vallásai, politikai és társadalmi rendszere.
 • Kína a globális térben – Peking biztonságpolitikai, gazdaságpolitikai és nagyhatalmi politikája.
 • A kínaiakkal való kapcsolattartás sajátosságai – az ázsiai kommunikáció titokzatos világa.
 • Magyarország és Kína – a magyar-kínai kapcsolatok története, jellegzetességei és jövőképe.
 • Kínaiak Magyarországon – a magyarországi kínai kolónia létrejötte, szerepe, sajátosságai.

A képzés sajátossága és célja: A kollégium tagjai egyedülálló, hazánkban máshol el nem érhető jellegben strukturált elméleti és gyakorlati tudásanyagra tehetnek szert a világpolitikában és a világgazdaságban mindinkább nagyhatalmi pozíciót betöltő Kína kapcsán. A kollégium által biztosított tudás lehetőséget teremt arra, hogy a tagok a jövőben sikeres tudományos és szakmai munkát végezzenek a térséggel kapcsolatos területeken, amelyet nagymértékben elősegíthetnek a kollégium által biztosított humán network építés sajátosságai.

 

Jelentkezés és további információ: https://t2m.io/VBXOnQ0u
Jelentkezés a megadott linken, vagy QR-kódon található adatlap kitöltésével, és a fényképes önéletrajz, valamint a motivációs levél megküldésével a
kasznar.attila@gmail.com e-mail címre.
Határidő: 2019. március 25.
Kérjük, amennyiben rendelkezik témavezetői, vagy munkahelyi vezetői ajánlással, azt is küldje meg.


Lakitelek, 2019. február 5.

 

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyűlés alelnöke
a képzés védnöke, felelőse

Dr. Kasznár Attila
egyetemi adjunktus
Miskolci Egyetem

 

» Tovább

Felhívás: Gyarmati Dezső Kollégium

2019.03.11.

Gyarmati Dezső Kollégium

 

A Lakiteleki Népfőiskola Gyarmati Dezső Kollégium néven 2019 áprilisában a sportvállalkozói ismeretek témakörében előadássorozatot indít.
Ezzel emlékezünk Gyarmati Dezsőre, a rendszerváltás politikusára, az olimpiai bajnok sportvezetőre, a 21. század testnevelési és sportmozgalmi alapjait parlamenti munkájával meghatározó országgyűlési képviselőre.

 

Célcsoport:
Olyan 35 év alatti, felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek, akik jelenleg is a sport területén tevékenykednek, vagy ezen a területen képzelik el a jövőjüket.

 

Előadás formája és az előadók:
A kollégium hallgatói
- részt vehetnek országos sportvezetők, neves gazdasági szereplők és sportolók, miniszteri megbízottak, sportvállalkozók, turisztikai szakemberek, médiaképviselők által tartott előadásokon.
- információt kaphatnak pályázatokról, a pályázati rendszerről.
- munkacsoportokban az elméleti anyag gyakorlati megvalósíthatóságában is alapismeretekre tehetnek szert.

 

Képzés időtartama:
2019 áprilisa és 2020 decembere között nyolc alkalommal, negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvége a Lakiteleki Népfőiskolán.

 

Tematika:
- A testnevelés és sport irányítási, szervezeti, működtetési rendszerének a rendszerváltozás előtti, jelenlegi és jövőbeni egymásra épülésének kölcsönhatásai, tapasztalatai;
- A fogyatékossággal élők lehetőségei a sport területén;
- Sport, testnevelés globális jellemzői a Kárpát-medencében;
- A sporttal, a testneveléssel kapcsolatos jogszabályok elemzése;
- A jövő testnevelési és sporttevékenysége (iskolai testnevelés, szabadidősport, versenysport, egyéb területek).

 

Az előadássorozat célja:
A kollégium tagjai számara olyan összefüggésiben látattja a testnevelés és a sport társadalmi szerepét, amely a szervezők hite szerint az elkövetkező évtizedek jellemzője lesz.
Célja, hogy ezek az alapelvek valósuljanak meg a jövőben is a kollégiumi hallgatók aktív közreműködésével.

 

Jelentkezés:
Jelentkezés a kitöltött jelentkezési lappal és annak csatolt mellékleteivel 2019. március 25-ig a
nagyvaradirobi@gmail.com címen.

Lakitelek, 2019. február 5.

 

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyűlés alelnöke
a Kollégium védnöke, felelőse

Nagyváradi Róbert

sportmenedzser
a Kollégium vezetője

 

» Tovább

Felhívás! Teszedd akció!

2019.03.05.

Felhívás! Teszedd akció!

 

 

 

» Tovább

Tájékoztatás kutak bejelentéséről

2019.02.27.

Tájékoztatás kutak bejelentéséről

 

 

» Tovább

Tűzgyujtási tilalom térképek és tájékoztatók a Katasztrófavédelemtől

2019.02.26.

Tűzgyujtási tilalom térképek és tájékoztatók a Katasztrófavédelemtől

 

Tűzgyujtási tilalom térképek és tájékoztatók megtekinthetők az alábbi linkekre, hivatkozásokra kattintva!

A tűzgyújtási tilalomról az alábbi honlapokon tájékozódhat:

 

BM OKF honlapja: "Tűzgyújtási tilalom Magyarország területén"

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom

 

NÉBIH honlapja: "Tűzgyújtási tilalom térkép"

https://tuzgyujtasitilalom.nebih.gov.hu/

 

FIRE LIFE Erdőtűz-megelőzési Projekt honlapja

http://erdotuz.hu/tuzgyujtasi-tilalom/

» Tovább

TOP pályázatok Petőfiszálláson

2019.02.06.

TOP pályázatok Petőfiszálláson

 

 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat területfejlesztéshez kapcsolódó operatív feladatait, ezen belül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektjeinek megyei koordinációját és megvalósítását a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-n keresztül látja el. A megyei terület- és vidékfejlesztési feladatainak ellátása során a cég és a megye települési önkormányzatai között kiváló partnerség és szakmai bizalomra épülő szoros együttműködés alakult ki.

 Folyamatban lévő TOP pályázatok Petőfiszálláson:

 Petőfiszállás Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében sikeresen pályázott a "Fenntartható Közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00005" számú közlekedésfejlesztési konstrukcióra. A megvalósult projekt 100% támogatási intenzitással 50 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós, és hazai forrás támogatásával a településen számos évek óta tervezett közlekedésbiztonsági fejlesztés valósulhatott meg.

 Sikeres pályázati forrásból valósul meg a "TOP 1.4.1-15-BK1-2016-00025 3 csoportos új óvoda építése Petőfiszálláson" című projekt. A kétszázmillió forintos fejlesztés során új, három csoportszobás, tornatermes, közel hétszáz négyzetméteres óvoda épül a község központjában. A beruházásra 145 millió forint állami támogatást nyert a település.

 Elindult a Szank Községi Önkormányzat, mint konzorciumi vezető által koordinált TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 számú, „Múltunk értéke, közösségünk jövője” című pályázat. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 43,38 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, „Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás keretében kerül megvalósításra. A projektet Szank Községi Önkormányzat Móricgát, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora és Jászszentlászló települések önkormányzatával együtt valósítja meg. A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01-2022.01.15.

» Tovább

Archívum

2018.11.26.

 
» További hírek
 

Ma 2019.04.20.
Tivadar napja van.

Fontos információk: 

Önkormányzati választás 2019.

 

>>A 2019-es önkormányzati választáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

 

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat