Felhívások, tájékoztatások

Felhívások, tájékoztatások

Értesítés!

2017.11.23.

Értesítés!

 

 

» Tovább

Felhívás: Szociális célú tűzifa

2017.11.16.

Felhívás

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a „Szociális célú tűzifa támogatásról” szóló 9/2017. (XI.16.) önkormányzati rendeletét.

Ezen rendelet értelmében Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Petőfiszállás községben lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a községben él, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

 

Háztartásonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifa támogatás (továbbiakban: Támogatás). Amennyiben egy háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerint kérelemre indul, mely a Polgármesteri Hivatalban (Kossuth L. u. 6.) kérhető.


A kérelmeket 2017. november 30. napjáig 16 óráig lehet az Önkormányzati Hivatalban benyújtani.

 

A Képviselő-testület a szociális célú tűzifára való jogosultságról egyedi határozattal dönt a rendelkezésre álló keret és a kérelmezők számának függvényében, melyről értesíti a kérelmezőt.

 


Petőfiszállás, 2017. november 15.

 

Szász János

polgármester

 

  >>Szociális tűzifa kérelem dokumentum letölthető word formátumban ide kattintva.>>

 

 >>Szociális tűzifa kérelem dokumentum megtekinthető, letölthető pdf formátumban ide kattintva.>>

 

>>A felhívás dokumentuma megtekinthető, letölthető ide kattitnva.>>

» Tovább

Tájékoztató mezőgazdasági adatgyűjtésekről

2017.11.15.

Tájékoztató mezőgazdasági adatgyűjtésekről

 

Tisztelt Jegyző Úr!


Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal

Petőfiszállás

település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírók november 22-e és december 15-e között keresik fel a háztartásokat.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2017

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén név szerint: Kis Miklós.
A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk ki, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!


Budapest, 2017. november 16.


Tisztelettel:

Malakucziné Póka Mária s.k.
főosztályvezető

» Tovább

Meghívó 2017. november 10. napján 15 órakor lakossági fórumra

2017.11.03.

Meghívó

 

Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 10. napján 15 órakor lakossági fórumot tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom a község lakóit.

A lakossági fórum helye: Faluház (Petőfiszállás, Ady u. 1.)

Petőfiszállás közigazgatási területéről Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet (TKR) készül, amelyek munkaverziójának ismertetése mellett lehetőségük nyílik a dokumentumokkal kapcsolatos kérdéseiket feltenni, és jelezhetik esetleges változtatási igényüket.

Miről lesz szó?

Települési Arculati Kézikönyv (TAK) leírja a település természeti és épített környezete – például középületek, közterületek, lakóházak – által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.

Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TKR) biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése.

A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthatnak a lakossági fórumom, valamint az azt követő 8 napon belül (november 18-ig) az info@archikom.hu elérhetőségen, valamint a polgármesteri hivatalban.

Vegyen részt Ön is a lakossági fórumon, és tegye meg javaslatait! Szóljon bele, formálja Ön is Petőfiszállás építészeti arculatát!

 

2017. november 2.

Szász János

polgármester

 

>>Települési Arculati Kézikönyv (TAK) megtekinthető ide kattitnva!>>

 

>>A dokumentum megtekintéséhez Adobe Reader ajánlott, mely letölthető ide kattintva.>>

» Tovább

Felhívás

2017.10.30.

Felhívás

 

Tisztelt Petőfiszállási Lakosok!


 

A viharos időjárási viszonyokra való tekintettel településünkön a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ telefonos ügyeleti szolgálatot tart. Kérjük, ha a vihar miatt bárki segítségre szorul, jelezzék a következő telefonszámokon:

 

Kiss Katalin: 70/331-6502, Fődi József: 70/459-6091, Süveges Sándor: 70/459-6552, Vízhányó Ernő: 70/199-9967, Nagy Péter: 70/338-0331
Egyéb tekintetben Szász János polgármester és a Képviselő-testület tagjai is a lakosok rendelkezésre állnak felmerülő probléma esetén.

A képek illusztrációk a tavalyi viharkárokból.

 

 

 

» Tovább

Harmadszor indul el a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram

2017.10.27.

Harmadszor indul el a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram

 

Harmadik alkalommal hirdeti meg a kormány a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogramot (a továbbiakban: TKÖ Program).


A TKÖ Program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 12 hónap, amelyet a fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál töltenek el. A TKÖ program várható időtartama: 2018. február 1. - 2019. január 31.

A jelentkezési határidő: 2017. október 31. (kedd) 24:00 óra

Az TKÖ Program szervezői olyan a területi közigazgatási életpálya iránt elkötelezett, diplomás fiatalok jelentkezését várják, akik 35. életévüket még nem töltötték be, és szívesen megismernék a területi államigazgatás valamely szegmensét. A szakmai gyakorlat teljesítése során a befogadó intézményeknél az ösztöndíjasok beilleszkedését és a szakmai tapasztalatszerzését felkészített mentorok segítik.

A program egészének folyamán az ösztöndíjasok fejlődését és a közigazgatás alaposabb megismerését különböző jelenléti és e-learning képzések is kiegészítik. Az ösztöndíjprogram eredményes teljesítése esetén a legkiválóbb ösztöndíjasok számára lehetőség nyílik az állami tisztviselői karrier megkezdésére. A TKÖ Programmal valamint a pályázat benyújtásával kapcsolatos bővebb információt a http://tko.kormany.hu/ weboldalon találhatnak. Jelentkezni a http://tko.kormany.hu/tetszik-a-program-jelentkezem linken keresztül lehetséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31. (kedd) 24:00 óra (éjfél)


(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

» Tovább

Tájékoztató a 2017/2018. évi térítésmentes influenza elleni védőoltásról

2017.10.16.

Tájékoztató a 2017/2018. évi térítésmentes influenza elleni védőoltásról

 

>>A tájékoztató  megtekinthető ide kattintva.>>

» Tovább

MÁV felhívása vasúti átjáró lezárásáról

2017.09.26.

MÁV felhívása vasúti átjáró lezárásáról

 

 

» Tovább

Archívum

 
» További hírek
 

Ma 2017.12.11.
Árpád napja van.

Fontos információk:


Népszavazás

2016 október 2.

 

>>A 2016 október 2-ai népszavazáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat