Welcome

 Welcome


On a rainy winter day, we lived in the northern Holland and we had not seen the sun for three months, my wife went to the computer to search for a better country. After comparing many countries my wife choosed Hungary.
We were in Hungary two consecutive years, one month on holiday, to see if we were able to live here and then we bought a small farm house. Back in Holland a person came to our backdoor asking if we wanted to sell our sizeable farm house. That was fine in time. Farm house sold, we bought a container, packed everything in it and brought it next to the purchased farm house in Petőfiszállás.
We sold our dutch farm house still in the good times, so we can build here something we like, as well.
We hope we can go still a lot of years to the retirement club.

 

Petőfiszállás is a very nice village where you can live well.

 

Zoomers, Ineke and Dieter.

 

Petőfiszállás village e-mail address is pszph@enternet.hu


Image galleries:

Úrnapja Pálosszentkúton

2017.06.22.

Úrnapja Pálosszentkúton

 

» Tovább

A Szentkúti Nyugdíjas Klub közös névnap és születésnap rendezvénye

2017.06.21.

A Szentkúti Nyugdíjas Klub közös névnap

és születésnap rendezvénye

 

» Tovább

Nemzeti Összetartozás Napja

2017.06.19.

A Nemzeti Összetartozás Napja

 

1920. június 4-én Trianonban írták alá az I. világháborút lezáró békeszerződést, mely Magyarországra nézve igen súlyos feltételeket rótt. Elcsatolták az ország 2/3-ad részét: Kárpátalját, Felvidéket, Erdélyt, a Bácskát és a Bánátot, 3 millió magyar került a határokon túlra.

 

 2010-ben a XLV. számú törvénnyel június 4-t a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánították. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kimondta: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából iskolánk felső tagozatos tanulóival és osztályfőnökeikkel együtt kilátogattunk pálosszentkúti kegyhelyünkre, ahol Csaba atya szentmisét mutatott be a határainkon túl élő magyarokért. Ezután tiszteletünk jeléül koszorút helyeztünk el a templomkertben a kopjafánál, majd közösen elmondtuk a Himnuszt. Gyalogtúrával érkeztünk vissza az iskolába.


Rádi Györgyi
intézményvezető

 

» Tovább

Gyermeknap és pedagógusnap az iskolában

2017.06.16.

Gyermeknap és pedagógusnap az iskolában

 

» Tovább

Faluházban a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság bemutatta a Rendőrségi Akták című bűnügyi komédiát

2017.06.15.

Faluházban a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság bemutatta a Rendőrségi Akták című bűnügyi komédiát

 

A komédiában az előadók humoros formában többféle bűncselekmény típust mutattak be, melyekkel időseket próbálnak megkárosítani a bűnözők. Az előadással és a beszámolókkal az idősek figyelmét szerették volna felhívni az őket fenyegető veszélyekre.

 

» Tovább

Pálos Települések Találkozója

2017.06.14.

Pálos Települések Találkozója

 
2017. június 10-én rendezték meg a Pálos Települések VI. Találkozóját, melyen Petőfiszállás küldöttsége is részt vett. Ezúttal Nagyvázsony adott otthont a minden évben megrendezésre kerülő találkozónak. A programok reggel szentmisével kezdődtek a Pálos romoknál, melyet Csóka János tartományfőnök celebrált, majd a falu rendezvényházában folytatódott a program ünnepi beszédekkel. A rendezvény díszvendége Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzetiségi és Civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, aki szintén egy rövid beszéddel köszöntötte a jelenlevőket. A „Vándorzászlót” Pécs küldöttsége vehette át, így jövőre ők rendezik meg a találkozót. A délután folyamán a résztvevők megismerhették Nagyvázsony település nevezetességeit és kulturális életét. A szervezők színes programokat állítottak össze, mely során a Nagyvázsonyi Várat, Tájházat, Postamúzeumot tekintették meg a vendégek, de  lovaskocsizás is szerepelt a programban.​ A települések küldöttségei elismerésüket és köszönetüket fejezték ki a szervezőknek a színvonalas rendezvényért.

 

A cikket és a képeket Nagy Tímeának köszönhetjük.

 

» Tovább

Gobelin kiállítás Pálosszentkúton

2017.06.13.

Gobelin kiállítás Pálosszentkúton


A Pálosszentkúton kiállított gobelineket Kis Jánosné Zsuzsa készítette.

 

» Tovább

Márton Áron kiállítás Pálosszentkúton

2017.06.11.

Márton Áron kiállítás Pálosszentkúton

 

Márton Áron (1896 - 1980) Erdély püspöke (1939 - 1980)  tiszteletére kiállítást rendeztek Pálosszentkúton

 

» Tovább

Pünkösdvasárnapi ünnepi szentmise és a pálosszentkúti felújítások átadása

2017.06.09.

Pünkösdvasárnapi ünnepi szentmise

és a pálosszentkúti felújítások átadása

 

Több ezren zarándokoltak el pünkösd vasárnap a petőfiszállási Pálosszentkútra az Alföld egyik legismertebb Mária kegyhelyére, hogy részt vegyenek a búcsúi szentmisén.
Az ünnepi esemény keretében adták át a megújult kegyhelyet is. A belügyminisztériumtól nyert 35 millió forintos beruházás során felújították egyebek mellett a Milleniumi Kápolna és a Mária Múzeum tetőszerkezetét, az árkádsorokat, csatornáztak, kerítést építettek, a kegyhely új térvilágítást kapott, a villamossági hálózattal együtt biztonsági kamerarendszert is kiépítettek, de megújult a hangosítás is. Az ünnepségen köszöntőt mondott többek között Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke.

Forrás: Baon.hu, Vajda Piroska


Szász János, Petőfiszállás polgármesterének ünnepi köszöntője

 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, akik megtiszteltek bennünket és eljöttek erre a szép ünnepi eseményre. Megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta a meghívást és itt van velünk a Pálos Rend generálisa O. Arnold Chrapkowski Lengyelországból, nagy tisztelettel köszöntöm Csóka János tartományfőnököt, Lezsák Sándor Elnök Urat az Országgyűlés alelnökét, kedves polgármester társaimat, meghívott vendégeinket, Petőfiszállás lakosait, a messziről érkezett zarándokokat és mindenkit, aki megtisztelt minket jelenlétével és itt van velünk Pünkösd vasárnapján.
Pünkösd a húsvéti időszak záró ünnepe az isteni Szentlélek kiáradása. A feltámadt Krisztus Pünkösd napján ajándékozta meg apostolait azzal a megszentelt  Lélekkel, amely túlmutat az eredendő, emberi lélek-minőségen, amely kiemel a sötétség hatalmából és részesít a kegyelem ajándékában. PÜNKÖSD ünnepe az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, amelynek megtartó erejével, már minden lélek betöltekezhet. Ezt ünnepeljük minden évben Húsvét után az 50. napon.

Pünkösd ünnepe ebben az évben összekapcsolódik egy másik örömteli eseménnyel, a Pálosszentkút Kegyhely felújítási munkálatainak befejezésével és átadásával.
A mi kis falunk életében egy újabb olyan nap ez, amikor fontos beruházás eredményét vehetjük együttesen birtokba, egy olyan beruházásét, amit széles összefogással tudtunk megvalósítani. Itt vagyunk most ezen a szép ünnepen Pálosszentkúton,
-mely a község nevezetessége, a legendás Mária jelenés színhelye,
-azon a helyen, ami egykor a forrás által apró oázissá lett a puszta közepén,
- azon a helyen, ahová évszázadokon keresztül zarándokoltak és zarándokolnak ma is a hívő emberek,
-azon a helyen, ahol a magyarságunk a kiskunok keménységével és kitartásával képes volt időről-időre megújulni.

Örömmel hirdetem tehát, hogy Petőfiszállás Községi Önkormányzata, a Magyar Pálos Rend és a Petőfiszállás-Pálosszentkúti Plébánia közösen a Belügyminisztériumtól nyert 35 millió forint támogatással sikeresen megvalósította a már nagyon szükséges beruházást Pálosszentkúton. Felújításra került a Milleniumi Kápolna, az árkádsor, a tetőszerkezet valamint új kerítés épült a kegyhely körül. Új tetőszerkezetet kapott a Mária Múzeum, térvilágítás és kamerarendszer került kialakításra, megújult a villamossági hálózat is.
Egyedi és talán egyedülálló fejlesztés ez, hiszen ebben a feladatban azonosult és együttműködött a politika, a pénzügy, az önkormányzat, az egyház és a falu lakossága. A megvalósítás mellé állt és a teendőkben részt vett sok-sok jóérzésű magyar ember. Köszönetet szeretnék mondani minden közreműködőnek, bármelyik szeletét vállalták is ennek a nagy munkának.
Bízom és bízunk abban, hogy ezekkel a fejlesztésekkel még vonzóbbá tudtuk tenni a Kegyhelyet a nagyvilág és az ide látogatók számára.
Kívánom, hogy teljen sok-sok öröme benne mindenkinek, kívánom, hogy mindenki találja meg e falak között a lelki békéjét, kívánom, hogy szolgáljanak ezek a létesítmények hosszú-hosszú ideig méltó helyszínül a hitben való elmélyülésünknek, a teremtő Isten és a Szűzanya áldásával.

 

A Pálosszentkúti Kegyhely felújítása a pálos szerzetes atyák áldozatos közösségi, keresztény hitünket erősítő munkásságának eredménye. Lezsák Sándor beszéde elhangzott 2017. június 4-én Petőfiszálláson, a Pálosszentkúti Kegyhely felújításának átadási ünnepségén.

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ünnepén, katolikus egyházunk születésnapján szeretettel köszöntöm a fehér barátok, a pálosok hívására érkező több ezer zarándok-testvért, a pünkösdi búcsúba érkezőket, fiatalokat, hosszabb ideje fiatalokat egyaránt. Köszöntöm tisztelettel Arnold Chrapkowski atyát, a pálos rend generálisát, Csóka János atyát, a Magyar Pálos Rend tartományfőnökét, a tisztelendő atyákat és a vendéglátó Szász János polgármester urat. A születésnap az újjászületés napja, lehetősége. A Pálosszentkúti Kegyhely felújítása a pálos szerzetes atyák áldozatos közösségi, keresztény hitünket erősítő munkásságának eredménye.

Kormányzatunk alkotmányunkban rögzített kötelességét teljesíti, amikor az állami költségvetésből támogatást biztosít. Erkölcsi, keresztény hitbéli megújulás nélkül nincsen gazdasági fellendülés. Szent Istvánunk tanítása erősen zaklatott világunkban ma is érvényes: „Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is.” Keresztény hitünket, közösségeinket, ősi hagyományainkat, templomainkat fenyegető történelmi időben minden egyházi, kormányzati, minden egyéni és közösségi erőfeszítésre szükség van ahhoz, hogy ellenálljunk az Európát, keresztény hazánkat is riadóztató veszedelemnek. Trianon történelmi hazánkat szakította darabokra, egy tömeges, sok százezres, milliós keresztényellenes menekültáradat olyan belső feszültségekkel járna, amely újabb, a trianoni csapáshoz hasonlatos vészhelyzetet teremtene.

Késő este, éjszaka újabb terrortámadás halálsikolya rázott meg bennünket Londonból. A tehetetlenség iszonyata nem állandósulhat. Ez a londoni halálsikoly is cselekvést sürgető figyelmeztetés kell legyen.

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje és Trianon évfordulója van. A trianoni békediktátum ütötte, vágta, szabdalta mély sebek soha nem fognak begyógyulni, mint ahogy a tatárjárás tatárjárás, a mohácsi vész mohácsi vész marad nekünk, magyaroknak mindörökre. Mégis: a magyarság megújuló képessége teremti meg annak történelmi lehetőségét, hogy ez a nap a nemzeti összetartozás napja legyen, mert az igazság történelmi ereje, bizonyossága szervezi együvé és a szeretet hatalma irányítja magyar nemzetünket itt a Kárpát-medencében. Czestochowa, a lengyel testvérnép akarata, hasonló történelmi küldetése és a pálos rend rendíthetetlen küzdelme is ebben erősít meg bennünket. Igen, a magyar alapítású pálos rend nyolc évszázados története mindenkor együtt élt, lélegzett országunk történetével. Újra és újra idéznünk kell Pázmány Péter esztergomi érsek 1603-ból származó jövendölését: „Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni és ugyanúgy fogsz hanyatlani is.”

A pálos rend növekedőben, és ezzel együtt országunk is erősödik. Feladatunk pedig bőséggel van. Hitbéli, erkölcsi, közösségi, gazdasági, bel- és külpolitikai, nemzetpolitikai megújulás; család, templom, iskola, a biztonságos élet, a nemzeti jövendő, a Kárpát-medencei népekkel való együttműködés feltételeinek megteremtése közös szent ügyünk marad. Ez nem valósítható meg összefogás nélkül, a keresztény ökumené, a keresztény egység nélkül, de nem valósítható meg a politikai ökumené, a politikai összefogás nélkül sem. Nemzeti sorskérdésekben nincs helye a viszálykodásnak. Érdemes újra és újra felidézni okulásul a mai viszálykeltők részére címezve a katolikus Pázmány Péternek a protestáns Bethlen Gáborhoz írt leveléből a máig érvényes gondolatot: „Mert ha nekünk nem fáj saját nemzetünk romlása, fogyása, nem tudom, kinek fájjon.”

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje a nemzeti összetartozás napja. Megbecsülésünk, tiszteletünk övezze a nagyvilágban egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet, a Magyar Pálos Rendet, a fehér barátok közösségét. Még ebben a hónapban, június második felében Kecskeméten ülésezik a Hungarikum Bizottság és a bizottság tagjaként megerősítem, hogy minden bizonnyal egységes döntéssel kerül a Nemzeti Értéktárba, és ezt követően a magyarság csúcsteljesítményei, a hungarikumok körébe a pálos rend, mint a magyar alapítású szerzetesrend lelkisége, történelmi és kulturális öröksége.

Ezen a napon, áldott szép Pünkösdnek gyönyörű napján, katolikus közösségünk, egyházunk születésnapján, Trianon évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján újra és újra idéznünk kell Reményik Sándor örökérvényű figyelmeztetését, amely kell, hogy visszahangozzon és érvényesüljön a Kárpát-medence minden magyar településén, közösségében:

Kicsi fehér templomotokba / Most minden erők tömörülnek. / Kicsi fehér templom-padokba / A holtak is mellétek ülnek. / A nagyapáink, nagyanyáink. / Szemükbe biztatás vagy vád: / Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!

Lezsák Sándor

 

Forrás: nemzetiforum.hu

 

» Tovább

Pünkösdi bérmálkozás Pálosszentkúton

2017.06.08.

Pünkösdi bérmálkozás Pálosszentkúton

és a felújítások megáldása

 

» Tovább

Pünkösdi ifjúsági találkozó Pálosszentkúton

2017.06.07.

Pünkösdi ifjúsági találkozó Pálosszentkúton

 

» Tovább

Urunk mennybemenetele szentmise Pálosszentkúton

2017.06.01.

Urunk mennybemenetele szentmise Pálosszentkúton

 

» Tovább

Tanévzáró és ballagás az óvodánál

2017.05.30.

Tanévzáró és ballagás az óvodánál

 

» Tovább

Petőfiszállás is képviselte magát a Kőfaragó Fesztivál rendezvényén

2017.05.25.

Petőfiszállás is képviselte magát a Kőfaragó Fesztivál rendezvényén


A Városalapítók Hete Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál keretében rendezték meg a 18. Európai Kőfaragó Fesztivált Kiskunfélegyházán. A járás települései is bemutatkoztak a hétvége során, Petőfiszállás a vasárnapi napon képviselte magát a már jól ismert Értéktár Kiállítással berendezett sátorban. A kiállítás új elemei a nemrég elkészült, és most először kiállított települési tablók, melyek szintén Petőfiszállás értékeit mutatják be. A nap folyamán sokan megtekintették a település sátrát, a Kiss Torma termékeinek kóstolására is lehetőség volt, valamint Jójárt Rozália népi iparművész kézműves termékeinek megvásárlására, aki egész nap a helyszínen is készítette csuhé és szalma alkotásait. Köszönjük azon petőfiszállási kézműveseknek és vállalkozóknak, akik biztosították a rendezvényhez a kiállítási tárgyakat, valamint az Értéktár Bizottság munkáját.

 

» Tovább

Nemzeti Fórum Országos Gyűlése

2017.05.24.

Nemzeti Fórum Országos Gyűlése


2017. május 12-én Budapesten tartotta éves Országos Gyűlését a Nemzeti Fórum, amelyen Petőfiszállás 10 fős küldöttsége is részt vett. Lezsák Sándor Elnök Úr beszédét követően a megjelentek beszámolót hallhattak a Nemzeti Fórum egész éves munkájáról és további terveiről.

 

» Tovább

Archívum

2017.05.24.

2017.05.19.

2017.05.19.

 
» További hírek
 

Ma 2017.06.26.
János, Pál napja van.

Fontos információk:

Népszavazás

2016 október 2.

 

>>A 2016 október 2-ai népszavazáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat