Képgalériák ------- Image galleries

Képgalériák

Értéktárak Találkozója és ünnepélyes átadás Pálmonostorán

2018.10.19.

Értéktárak Találkozója és ünnepélyes átadás Pálmonostorán

 

  2018. október 7-én "Mihály-napi sokadalom és vásári forgatag" néven második alkalommal rendeztek "Értéktárak Találkozóját" Pálmonostorán, a művelődési házban. Az idelátogató vendégek a kiskunfélegyházi járáshoz tartozó települések értékeivel ismerkedhettek meg az értéktár bizottságok ezen összejövetelén. A rendezvényen a tavalyi évhez hasonlósan Petőfiszállás is képviselte magát értéktár kiállításával. Az ünnepségen Cseszkó László polgármester köszöntőjét követően Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke mondott rövid beszédet, melyben hangsúlyozta a helyi értékek gyűjtésének és bemutatásának fontosságát. A rendezvény most is helyi vásári forgataggal egészült ki, és a helyiek által termelt, vagy készített termékek bemutatására, kóstolására kínált lehetőséget. Petőfiszállás Értéktár Bizottsága az önkormányzat konyhakertjében termesztett sütőtököt kínálta a kóstoltatáson, mely nagyon kelendőnek bizonyult. Pálmonostora Önkormányzata egy állófogadással vendégelte meg a települések Értéktár Bizottságait, és a jó hangulatú rendezvényen lehetőség volt a települések közötti további kapcsolatépítésre.
A délután folyamán ünnepélyes keretek között adták át a felújított rendőrségi épületet Pálmonostorán. Harmincmillió forintos kormányzati támogatásból újult meg a körzeti megbízotti iroda és a hozzá tartozó szolgálati lakás. Az átadáson Lezsák Sándor országgyűlési képviselő kiemelte: "Vonzó környezet kell ahhoz, hogy a népesség megmaradjon egy faluban. Ennek feltétele a jó óvoda, a jó iskola, és a közbiztonság."

A képeket és a cikket Nagy Tímea készítette.

 

» Tovább

Elsőáldozás Pálosszentkút Kegyhelyen

2018.10.18.

Elsőáldozás Pálosszentkút Kegyhelyen

 

» Tovább

Újszülött Gergely Ágoston köszöntése

2018.10.16.

Újszülött Gergely Ágoston köszöntése

 

 "Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét,
szemében meglátjuk a holnap ígéretét,
érintésében megérezzük a szeretet csodáját."

 

 Gergely Ágoston 2018. június 6-án-án látta meg a napvilágot Gyöngyösi Réka Anna és Gergely Gyula gyermekeként.
A kis Ágostont és családját meglátogatta és megajándékozta Szász János Petőfiszállás polgármestere és Nagy Péter tanyagondnok.
Petőfiszállás Önkormányzata minden petőfiszállási újszülött családja számára 40000 forint születési támogatást ad.

A képeket Nagy Tímea készítette.

» Tovább

Újszülött Rácz Milla Linett köszöntése

2018.10.16.

Újszülött Rácz Milla Linett köszöntése

 

 "Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét,
szemében meglátjuk a holnap ígéretét,
érintésében megérezzük a szeretet csodáját."

 

 Rácz Milla Linett Rácz Szabina gyermekeként látta meg a napvilágot.
A kis Millát és családját meglátogatta és megajándékozta Szász János Petőfiszállás polgármestere és Nagy Péter tanyagondnok.
Petőfiszállás Önkormányzata minden petőfiszállási újszülött családja számára 40000 forint születési támogatást ad.

A képeket Nagy Tímea készítette.

 

» Tovább

Újszülött Horváth Dorka Izabella köszöntése

2018.10.16.

Újszülött Horváth Dorka Izabella köszöntése

 

"Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét,
szemében meglátjuk a holnap ígéretét,
érintésében megérezzük a szeretet csodáját." 

 

 Horváth Dorka Izabella 2018. július 18-án látta meg a napvilágot Horváth-Hatvanyi Nikolett és Horváth Péter gyermekeként.
A kis Dorkát és családját meglátogatta és megajándékozta Szász János Petőfiszállás polgármestere és Nagy Péter tanyagondnok.
Petőfiszállás Önkormányzata minden petőfiszállási újszülött családja számára 40000 forint születési támogatást ad.

 A képeket Nagy Tímea készítette.

» Tovább

Vadászok és földtulajdonosok családjainak találkozója

2018.10.14.

2018. szeptember 29.

Vadászok és földtulajdonosok családjainak találkozóján.


Bajáki Imrének a Róna Vadásztársaság elnökének köszöntő beszéde.

 

 Kedves vendégek, vadásztársak. Egy pillanatra fel szeretném eleveníteni az egy évvel ezelőtti találkozót. A jó hangulatot, melyet színesített a megjelent fúvós együttes. Köszönet érte Barnabás Atyának. Az idén is meglepett bennünket. Mindezek után, illetve ezen kitérőt befejezve köszöntök mindenkit. Szász János polgármester úr hivatali elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott megjelenni. Felkérte Czombos Ferenc urat, Petőfiszállás helyettes polgármesterét, aki egyben a földtulajdonosok közös képviselője, hogy mondja el köszöntőjét.


 A vadásztársaság tisztelettel adózik minden földtulajdonosnak, aki hozzájárult, hogy vadásztársaságunk megmaradt és működhet ezen a területen. A tisztelet, barátságot, személyességet, figyelmességet, megbecsülést, tapintatot is jelent, vagyis minden amit régen jó modornak vagy jól neveltetésnek neveztek. „Vadászberkekben ez töltené meg igazán vadászhagyományainkat és a rítusokat tartalommal és tűnne el végre, ami csak erőltetett póz, divat, hóbort.” Vadásztársunk Mészáros István atya mélyen szántó gondolatai ezek. Zsákmányolás szintjéről a kultúra és az erkölcs emelte fel a vadászatot. Amit majdan csak a kultúra és erkölcs igénye tarthat fenn. Mindennek elengedhetetlen eleme a hit, hiszen Isten szándéka által vagyunk „kertészei” a természetnek. Ezekhez a gondolatokhoz keresek társakat bennetek, mint földtulajdonosokban és tisztelettel hittel, barátságban töltjük el a mai napot, beszélgetéseink építő jellegűek legyenek, és jó hangulatban teljenek. Vadásztagjaink taglétszámát ebben a vadászati évben Zsolnai Ibolya, dr. Bech Péter és Kovács Tibor gyarapították. Remélhetőleg ők is továbbviszik a hagyományokat, méltó tisztelet a vadász embereknek és vadnak egyaránt. A vadász legyen ember, akinek szívós kitartása, fáradhatatlansága, bátorsága, - a szerénység mögött rejtőzik. Akinek szívéből a természet, és minden élőlény, ember és állat iránt meleg szeretet árad.


 A találkozó megszervezésében nyújtott segítséget kívánom megköszönni Barnabás és Csaba atyáknak, valamint vadásztársaimnak. Felkérem Czombos Ferenc urat köszöntse a jelenlévőket. A Hubertus mise után vadásztársaságunk vendégül lát minden jelenlévőt.


Köszönöm, hogy meghallgattak.


Tisztelet a vadnak, tisztelet a vadásznak.

 

» Tovább

Szüreti Felvonulás Petőfiszálláson

2018.10.14.

Szüreti Felvonulás Petőfiszálláson


  2018. október 6-án került megrendezésre a Szüreti Felvonulás Petőfiszálláson. Az elmúlt 18 évben a Szentkúti Nyugdíjas Klub szervezte, idén viszont már nem tudták felvállalni ezt a nehéz munkát, és átadták a Nagycsaládosok Petőfiszállási Egyesületének, így idén első alkalommal ők szervezték meg a Szüreti Felvonulást. Délután a rendezvény ünnepélyes megnyitóval kezdődött. Köszöntőt mondott Szabóné Csíkos Emőke, a Nagycsaládosok Egyesületének elnöke és Szász János polgármester, akik beszédükben méltó módon elbúcsúztatták az eddigi szervezőket, és megköszönték a Szentkúti Nyugdíjas Klub szervezőmunkáját. Egy kis ajándékkal is kedveskedett Petőfiszállás Önkormányzata a nyugdíjasoknak. Ezután Balla Barnabás plébános megáldotta a betakarításra került terményeket és az új bort. Ezután indult a lovaskocsikból, lovasokból, traktorokból álló felvonulás végig a falu utcáin. Nagyon sok résztvevővel vonult a menet, más településekről is érkeztek felvonulók, a lakosok közül is felülhettek a kocsikra, akinek kedve volt. Jó hangulatban, zeneszóval járták be a falu utcáit, és közben 3 helyen fogadták őket egy kis enni és innivalóval. A Petőfiszállási Néptánccsoport minden megállónál gyönyörű táncokat adott elő, a zenét Kócsó Nándor és zenekara szolgáltatta. A Nemzeti Fórum Petőfiszállási Szervezete a helyi Fórumháznál, a Szécsi Kertészet a vasútállomásnál, a Szabó Tüzép pedig a most nyíló Flamingó Bisztrónál látta vendégül a népes vendégsereget.
A Nemzeti Fórum Petőfiszállási Szervezete egy nagy tortát ajándékozott a Nyugdíjas Klub tagjainak, kiemelve és megköszönve eddigi munkájukat.

A képeket és a cikket Nagy Tímea készítette.

 

» Tovább

A bolt előtti park kitisztítása

2018.10.14.

A bolt előtti park kitisztítása

 

  A Szüreti Felvonulás előtt Petőfiszállás Önkormányzata gondot fordított arra, hogy a közterületek szépek és gondozottak legyenek. Ennek keretében a közfoglalkoztatottak kitisztították és rendbe tették a bolt előtti parkot, visszavágták a fákat, bokrokat, így szebbé varázsolták a forgalmas közteret.

Köszönjük munkájukat.

 

Képeket Nagy Tímea készítette.

 

» Tovább

Tanyagondnoki tájékoztató a Szolgáltató Házban

2018.10.14.

Tanyagondnoki tájékoztató a Szolgáltató Házban


  A Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ egyik munkatársa, Vízhányó Ernő tanulmányokat folytat a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete által szervezett képzésen. Az oktatásnak egyik eleme volt egy Tanyagondnoki tájékoztató megszervezése és megtartása a petőfiszállási lakosok számára. A fórumon részt vett a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének vezetője, Csörszné Zelenák Katalin, aki figyelemmel kísérte a tájékoztatót. Vízhányó Ernő tanyagondnok vetítéssel egybekötött előadásában bemutatta a települést, ezen belül a szociális intézmény munkáját, valamint a tanyagondnoki feladatokat. A meghívott lakosok kérdéseket tehettek fel a tanyagondnoki tevékenységgel kapcsolatban. A képzés a végéhez közeledik, a sikeres vizsgával Ernő eleget tesz az új szabályoknak megfelelő szakképesítési kötelezettségének, és folytathatja a tanyagondnoki munkát a településen.

A cikket, képeket Nagy Tímea készítette.

 

 

» Tovább

90 éves lakosok köszöntése

2018.10.14.

90 éves lakosok köszöntése


  Petőfiszállás Önkormányzata felköszönti a 90 éves vagy 90 év feletti petőfiszállási lakosokat. Ezúttal Rádi Mihályné Veronka nénit és Rádi Andrást látogatta meg és köszöntötte fel Szász János, Petőfiszállás polgármestere és Kiss Katalin, a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ vezetője.

A cikket, képeket Nagy Tímea készítette.

 

» Tovább

Petőfiszállás küldöttsége Sajóládra látogatott

2018.10.11.

Petőfiszállás küldöttsége Sajóládra látogatott

 

 Sajólád - mint pálos település - küldöttsége tavaly Petőfiszállásra látogatott, a Kisboldogasszony búcsú hétvégéjén. A vendéglátás viszonzásaképpen idén ősszel Sajólád vezetősége invitálta a petőfiszállásiakat a náluk megrendezett Szüreti Mulatságra. Petőfiszállás küldöttsége örömmel fogadta el a meghívást és vett részt 2018. szeptember 29-én a Borsod megyei település rendezvényén. A Szüreti Ünnepségen köszöntőt mondott Tállai András parlamenti államtitkár és miniszterhelyettes, Pozbai Zoltán, Sajólád polgármestere és Szász János, Petőfiszállás polgármestere. Településünk küldöttsége kitűnő vendéglátásban részesült, és tartalmas programokkal valamint ajándékkal kedveskedtek a sajóládiak. Tavaly Pálosszentkúton a két település önkormányzata együttműködési megállapodást írt alá, melynek célja: „A Magyar Pálos Rend szellemiségének, kulturális örökségének megőrzése, továbbadása, és jövőjének biztosítása kölcsönös, egymást segítő összefogással”. Ennek jegyében a két község között „testvértelepülési” kapcsolat alakult ki, és reméljük a jövőben csak erősödik az együttműködés.

A cikket, képeket Nagy Tímea készítette.

 

» Tovább

Értéktáras képzés a Művelődési Intézet szervezésében

2018.10.10.

Értéktáras képzés a Művelődési Intézet szervezésében

 

 Szeptember hónapban Szabadegyetemet szervezett a Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Irodája „Helyi érték és értéktár közösségformáló ereje” címmel. A három alkalomból álló szabadegyetem előadás-sorozaton részt vettek a Petőfiszállási Értéktár Bizottság jelenlegi és leendő tagjai. Az előadásokból, működő értéktárak megtekintéséből és közös műhelyfoglalkozásokból álló képzésen sok hasznos ötletet és segítséget kaptak a résztvevők a gyakorlati megvalósításhoz a saját településükön működtetett értéktárak kapcsán. A három egész napos képzés Kiskunhalason, Bácsalmáson és Kecskeméten került megszervezésre. Az előadássorozatot Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. A sok neves előadó között volt Oláh Edit, a Művelődési Intézet Bács-Kiskun Megyei Iroda vezetője és dr. Sztachó-Pekáry István, a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság elnöke is.

A cikket, képeket Nagy Tímea készítette.

 

 

» Tovább

Aradi vértanúkra emlékeztek az Emlékparkban

2018.10.10.

Aradi vértanúkra emlékeztek az Emlékparkban

 

 Petőfiszálláson az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékezés október 5-én délelőtt került megtartásra az Emlékparkban, a 48-as Forradalom és Szabadságharc hőseinek kopjafájánál. Rövid beszédet mondott Rádi Györgyi iskolaigazgató, majd koszorút helyezett el a Petőfiszállási Községi Önkormányzat részéről Szász János polgármester, a Petőfiszállási Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ részéről Kiss Katalin intézményvezető és a Petőfi Sándor Általános Iskola részéről Rádi Györgyi igazgató.
 A Himnusz eléneklése után a gyerekek mécseseket gyújtottak az Aradi Vértanúk tiszteletére.

A cikket, képeket Nagy Tímea készítette.

 

 

» Tovább

Burgonyaszedés a konyhakertben

2018.09.28.

Burgonyaszedés a konyhakertben

 

  Az őszi betakarítás keretében sor került a téli tárolásra alkalmas burgonya betakarítására. A termés jónak mondható, és a következő hónapokban folyamatosan felhasználásra kerül a közétkeztetésben. A konyhakerti munkálatokat a közfoglalkoztatottak végzik a Járási Startmunka Mintaprogram keretében. Köszönjük munkájukat!

 

» Tovább

Kisboldogasszony napi búcsú Pálosszentkúton

2018.09.13.

Kisboldogasszony napi búcsú Pálosszentkúton

 

» Tovább

Archívum

 
» További hírek
 

Ma 2018.10.19.
Nándor napja van.

Fontos információk: 

 Népszavazás

2016 október 2.

 

>>A 2016 október 2-ai népszavazáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

 

 

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Gyöngyösi Bianka

Szolgáltató állatorvos

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

 

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat