Hírek

Adventi díszítés Petőfiszálláson

2017.12.11.

Adventi díszítés Petőfiszálláson

 

» Tovább

Óriási adventi gyertyák az Emlékparkban

2017.12.11.

Óriási adventi gyertyák az Emlékparkban

 

 

» Tovább

Látogatás a Lakiteleki Népfőiskolán

2017.12.05.

  Látogatás a Lakiteleki Népfőiskolán

 

 Petőfiszállás Képviselő-testülete, a Nemzeti Fórum Petőfiszállási Szervezetének tagjai, valamint a település értékfeltárásában résztvevők meghívást kaptak a Lakiteleki Népfőiskolára 2017. november 24-én. A házigazda Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke volt. A több településről érkező vendégeket a Népfőiskola munkatársai körbevezették, részletesen megmutatva a létesítmény épületeit és működését. Délben ebéddel vendégelték meg a látogatókat, majd Lezsák Sándor mutatta be a Népfőiskolát a Kölcsey Házban, vetítéssel egybekötve. Petőfiszállás küldöttsége és Szász János polgármester Jójárt Rozália népi iparművész alkotását ajándékozta Lezsák Sándor Elnök Úrnak megköszönve a szép, tartalmas napot, amit Lakiteleken töltött a csoport.
 A délután folyamán a Népfőiskola egy különtermében került sor a Nemzeti Fórum Petőfiszállási Szervezetének éves közgyűlésének megtartására. Az éves beszámoló után tisztújításra is sor került. A szervezet tagsága újraválasztotta Szász János polgármestert az elnöki tisztségre, valamint Tóth Vince képviselőt az alelnöki és Nagy Pétert, az önkormányzat munkatársát a főtitkári posztra.

 

A cikket és a képeket Nagy Tímeának köszönhetjük.

 

» Tovább

Meghívó Szépkorúak Karácsonyára

2017.12.01.

Meghívó Szépkorúak Karácsonyára

 

 

» Tovább

Három falu közös képviselő-testületi ülése a Faluházban

2017.11.29.

Három falu közös képviselő-testületi ülése

a Faluházban

 

Petőfiszálláson közös képviselő-testületi ülést tartott Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora képviselő-testülete. A megjelenteket köszöntötte Szász János petőfiszállás polgármestere. A képviselő-testületek elfogadták a napirendi pontokat. Ezután mind a három település polgármestere példaértékűnek nevezte a három falu együttműködését.

 

 

» Tovább

Második félévi közösnévnapot és apáknapját tartott a Szentkúti Nyugdíjas Klub

2017.11.28.

Második félévi közös névnapot és apáknapját tartott a Szentkúti Nyugdíjas Klub

 

Az egybegyűlteket köszöntötte Forgó Istvánné Iduska néni a klub vezetője, és Szász János polgármester. A névnaposokat virággal, az apákat egy üveg pezsgővel köszöntötték. Ezután ebédeltek a résztvevők, majd beszélgetéssel töltötték a délutánt.

 

» Tovább

Petőfiszállás legfiatalabb lakosa Tóth Lilla

2017.11.24.

Petőfiszállás legfiatalabb lakosa Tóth Lilla

 

"Egy kisbaba mosolyában felfedezzük a pillanat örömét,
szemében meglátjuk a holnap ígéretét,
érintésében megérezzük a szeretet csodáját." 

 

Tóth Lilla 2017 október 2-án látta meg a napvilágot Tóth Zoltán és Krupa-Tóth Dóra gyermekeként.
A kis Lillát és családját meglátogatta és megajándékozta Szász János Petőfiszállás polgármestere és Tóth Zoltán tanyagondnok.
Petőfiszállás Önkormányzata minden petőfiszállási újszülött családja számára 40000 forint születési támogatást ad.

 

» Tovább

Értesítés!

2017.11.23.

Értesítés!

 

 

» Tovább

Felhívás: Szociális célú tűzifa

2017.11.16.

Felhívás

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a „Szociális célú tűzifa támogatásról” szóló 9/2017. (XI.16.) önkormányzati rendeletét.

Ezen rendelet értelmében Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) térítésmentesen szociális célú tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Petőfiszállás községben lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a községben él, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

 

Háztartásonként csak egy kérelmező részére állapítható meg a szociális célú tűzifa támogatás (továbbiakban: Támogatás). Amennyiben egy háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint

a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerint kérelemre indul, mely a Polgármesteri Hivatalban (Kossuth L. u. 6.) kérhető.


A kérelmeket 2017. november 30. napjáig 16 óráig lehet az Önkormányzati Hivatalban benyújtani.

 

A Képviselő-testület a szociális célú tűzifára való jogosultságról egyedi határozattal dönt a rendelkezésre álló keret és a kérelmezők számának függvényében, melyről értesíti a kérelmezőt.

 


Petőfiszállás, 2017. november 15.

 

Szász János

polgármester

 

  >>Szociális tűzifa kérelem dokumentum letölthető word formátumban ide kattintva.>>

 

 >>Szociális tűzifa kérelem dokumentum megtekinthető, letölthető pdf formátumban ide kattintva.>>

 

>>A felhívás dokumentuma megtekinthető, letölthető ide kattitnva.>>

» Tovább

Tájékoztató mezőgazdasági adatgyűjtésekről

2017.11.15.

Tájékoztató mezőgazdasági adatgyűjtésekről

 

Tisztelt Jegyző Úr!


Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal

Petőfiszállás

település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. Az összeírók november 22-e és december 15-e között keresik fel a háztartásokat.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:

2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2017

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok végzik, az Önök településén név szerint: Kis Miklós.
A válaszadásra kijelölteket véletlenszerűen választottuk ki, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel. A válaszadás a kijelölt háztartások számára kötelező, akik részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek minél átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket a felmérés sikeres végrehajtásában!


Budapest, 2017. november 16.


Tisztelettel:

Malakucziné Póka Mária s.k.
főosztályvezető

» Tovább

Lakossági fórum volt Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet (TKR) témakörben

2017.11.13.

Lakossági fórum volt Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet (TKR) témakörben

 

Petőfiszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 10. napján 15 órakor lakossági fórumot tartott a Faluházban.

Petőfiszállás közigazgatási területéről Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet (TKR) készül, amelyek munkaverziójának ismertetése mellett lehetőségük nyílt a résztvevőknek a dokumentumokkal kapcsolatos kérdéseiket feltenni, és jelezhették esetleges változtatási igényüket.
Települési Arculati Kézikönyv (TAK) leírja a település természeti és épített környezete – például középületek, közterületek, lakóházak – által meghatározott arculatát, jellemzőit, védendő értékeit, és ezek alapján ajánlást tesz arra, hogyan lehet a településképet megőrizni, annak jó építészeti hagyományait a jövőben továbbvinni.
Az önkormányzat a településkép védelmét Településképi rendeletben (TKR) biztosíthatja. Ennek lényege ugyancsak a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése és fejlesztése.
A partnerségi rendeletben meghatározott partnerek és a lakosság javaslatot, véleményt nyilváníthattak a lakossági fórumom, valamint az azt követő 8 napon belül (november 18-ig) az info@archikom.hu elérhetőségen, valamint a polgármesteri hivatalban.

 

» Tovább

Közlekedésbiztonsági munkálatok zajlanak a településen

2017.11.07.

Közlekedésbiztonsági munkálatok zajlanak

a településen


Petőfiszállás Község Önkormányzata 50 millió forintot nyert újabb közlekedésbiztonsági csomópontok kiépítésére. A pályázati forrást több millió forinttal egészíti ki az önkormányzat, hogy még több gyalogátkelőhely, forgalomlassító és kerékpársáv létesülhessen a községben. A munkálatok már elkezdődtek. Buszöböl épül a Kossuth L. u. és Rákóczi u. sarkán levő buszmegállók felújításaként, megújul a Kossuth L. és Móra Ferenc utca kereszteződése is. Több helyen kiszélesítésre kerülnek az utcák a járműforgalom számára, valamint parkolók, járdák és gyalogátkelők létesülnek.

A nemrégiben létrehozott új utcán, mely a Szent István utca nevet kapja majd, szintén munkálatok zajlanak. A közművesítés folyamatban van, az eladott telkek mindkét oldalán, a napokban a Bácsvíz Zrt. szakemberei dolgoztak a helyszínen.

A munkálatok ideje alatt szeretnénk kérni a lakosság megértését és türelmét a közlekedésben felmerülő esetleges kellemetlenségek miatt.

Képeket és a cikket Nagy Tímea készítette.

» Tovább

Archívum

2017.10.30.

2017.10.30.

 
» További hírek
 

Ma 2017.12.11.
Árpád napja van.

Fontos információk:


Népszavazás

2016 október 2.

 

>>A 2016 október 2-ai népszavazáshoz kapcsolódó tájékoztatót és dokumentumokat ovashat ide kattintva.>>

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Helyi vállalkozók:

Dr. Pozsár Miklós állatorvos

Dr. Tóth Zsolt Olivér háziorvos

GAZDA-TEJ SZÖVETKEZET PETŐFISZÁLLÁS

Kis István

bútorasztalos-bútorrestaurátor

Kis László - gépi munkák

Komfort Style KFT

Mobil Petrol

PETŐFI PRESSZÓ Kávézó és Szomjoltó

Pince Bár Petőfiszállás

Szabó Tüzép Gazdabolt Petőfiszállás

SZENTKÚTI ABC,

Goods Market

Szentkúti Patika

© 2011 Petőfiszállás Községi Önkormányzat